Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj elektroničkoj sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine donio je Odluku o obnašateljima dužnosti dekana, prodekanica i prodekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  • Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Tomislav Galović, obnašatelj dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Vinko Kovačić, obnašatelj dužnosti prodekana za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl, obnašateljica dužnosti prodekanice za poslovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Izv. prof. dr. sc. Ana Munk, obnašateljica dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, obnašatelj dužnosti prodekana za nastavu i studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu