Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021.

Prijave na Natječaj počinju 17. veljače i traju do 12. ožujka 2021. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija potražite na stranicama Sveučilišta.