Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da je u petak 27. kolovoza 2021. u 96. godini života u Zagrebu preminuo akademik Stjepan Babić, istaknuti hrvatski jezikoslovac i profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku.

Posljednji ispraćaj akademika Stjepana Babića održat će se u četvrtak 2. rujna u 14:10 sati na Mirogoju.

Akademik Babić rođen je 29. studenoga 1925. u Oriovcu. Osnovnu školu pohađao je u Oriovcu, gimnaziju u Slavonskome Brodu, Osijeku i Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1955. diplomirao je narodni jezik i književnost, ruski jezik i književnost te njemački jezik. Od 1955. asistent je na Katedri za hrvatski književni jezik (danas Katedra za hrvatski standardni jezik). Doktorirao je 1962. disertacijom Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku. Na matičnome fakultetu docent (1963), izvanredni (1970) i redoviti profesor (1975). Umirovljen je 1991.

Od 1977. član je suradnik JAZU, od 1986. izvanredni član, od 1991. redoviti član HAZU.

Desetljećima je urednik i glavni urednik časopisa Jezik (1963–2005), član Matice hrvatske, član Hrvatskoga filološkoga društva. Od 1993. do 1997. zastupnik je u Županijskome domu Sabora RH izabran u Brodsko-posavskoj županiji.

Potpuna Babićeva bibliografija obaseže više od tisuću bibliografskih jedinica. Među njima se ističu ponajprije Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku (1986), temeljni hrvatski derivatološki priručnik, potom Pregled gramatike hrvatskosrpskoga jezika (sa Stjepkom Težakom, 1966), Hrvatski pravopis („Londonac“, s Božidarom Finkom i Milanom Mogušem, 1971), poglavlje „Oblici“ u Gramatici HAZU (sa Slavkom Pavešićem i Stjepkom Težakom, 1991) te lingvistički leksikon Jezik (1963). Sve te knjige doživjele su brojna izdanja.

Za svoj golem doprinos hrvatskoj znanosti i kulturi akademik Babić nagrađen je najvišim znanstvenim i državnim nagradama.