Znanstveni skup ”Kulturne orijentacije i političke kulture umjetničke inteligencije u Hrvatskoj i Jugoslaviji od 1952. do 1967. godine” – Desničini susreti 2023.