Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju Preporuka i smjernica za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 28. kolovoza 2020., Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu od 31. kolovoza 2020. godine, obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga donio je Odluku o načinu održavanja nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. za vrijeme pandemije COVID-19.