Dekanat

Ured dekana
Ana Popović, tajnica dekana
E-mail: ured_dekana@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-017
Prostorija: D13

Davorka Vuković, glavna tajnica Fakulteta
E-mail: davukovic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-020
Prostorija: D25

FF Press

Boris Bui, voditelj FF Prassa
E-mail: bbui@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-376

Jadranka Brnčić, redaktor-lektor
E-mail: jbrncic@ffzg.hr
Telefon: 098 958 4560

Ivanka Cokol, DTP operater (grafička priprema)
E-mail: icokol@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-377

• Ivana Karlić, administrator
E-mail: ikarlic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-376

Marko Maraković, DTP operater (grafička priprema)
E-mail: mmarakov@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-377

Služba za informatiku

Boris Beker, zamjenik voditelja Službe za informatiku
E-mail: boris.beker@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-006
Prostorija: A120

Hrvoje Fruk, sistem-operater
E-mail: hfruk@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-434
Prostorija: A121

Ivan Grgić, programska potpora
E-mail: ivang@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-404
Prostorija: A125a

Marina Hlubuček, tajnica Službe za informatiku
E-mail: marina.hlubucek@ffzg.hr, racuni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-274
Prostorija: A129

Davor Šepović, programska potpora
E-mail: dsepovic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-404
Prostorija: A125a

Ratko Trupčević, sistem-operater
E-mail: rtrupcev@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-434
Prostorija: A121

Tomislav Volfand, sistem-operater
E-mail: tvolfand@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-434
Prostorija: A121

Silvije Zagradišnik, sistem-operater
E-mail: szagradi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-364
Prostorija: A120

Služba za javnu nabavu

Ivančica Benaković, tajnica Fakulteta, voditeljica Službe za javnu nabavu
E-mail: ibenakov@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-299
Prostorija: C017

Andrej Božić, stručni suradnik za planiranje i provedbu nabave
E-mail: anbozic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-009
Prostorija: C017

Služba za međunarodnu suradnju

Ivana Bedeković, mobilnost studenata
E-mail: ibedekov@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-138
Prostorija: K0.8 (Knjižnica)

Tamara Šveljo, međunarodna suradnja, mobilnost nastavnika
E-mail: tsveljo@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-266
Prostorija: K0.8 (Knjižnica)

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove:

Financijsko računovodstvena  služba

Ivana Jelić, voditeljica Financijsko računovodstvene službe
E-mail: ivravlic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Ljiljana Arelić, plaće
E-mail: ljarelic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-010
Prostorija: D04

Linda Balen (zamjena za Martu Kozina), plan i analiza
E-mail: libalen@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Vlasta Budjan, knjigovodstvo
E-mail: vbudjan@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Katica Forko, drugi dohodak
E-mail: kforko@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-018
Prostorija: D07

Senija Karamarko, likvidatura
E-mail: skaramar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Srđan Klarić, plan i analiza
E-mail: srklaric@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Marta Kozina (na mirovanju radnog odnosa), plan i analiza
E-mail: mkozina@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Dina Macakanja, plaće
E-mail: dmacakan@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-010
Prostorija: D04

Ana Mandić, blagajna
E-mail: ana.cerovski@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-008
Prostorija: D02

Marta Rakvin, koordinatorica za projekte
E-mail: projekti@ffzg.hr, mrakvin@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-218
Prostorija: C013 – Ured za znanost i projekte

Tomislav Stary, ekonomat/skladište
E-mail: tstary@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-028
Prostorija: D09

Predrag Škrapić, ekonomat/skladište
E-mail: pskrapic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-028
Prostorija: D09

Ljerka Škrinjar, knjigovodstvo
E-mail: ljskrinj@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Vesna Špehar, likvidatura
E-mail: vspehar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Vesna Tkalčić Barišić, voditeljica operative
E-mail: vtbarisi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Kadrovska služba

Katarina Perutina
E-mail: kperutin@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-215
Prostorija: D24

• Iskra Stanojević Koški
E-mail: istanoje@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-012
Prostorija: D24

Urudžbeni ured

Borna Bevanda
E-mail: urudzbeni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Sanja Vorih
E-mail: urudzbeni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Vanja Kožina
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Služba za tehničke poslove

Mario Jurak, v.d. tehničkog voditelja
E-mail: odrzavanje@ffzg.hr, mario@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-002
Prostorija: P10

Studentska služba

Sanja Bahun Golub, v. d. voditeljica Studentske službe
E-mail: stuslu@ffzg.hr; sbgolub@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-223
Prostorija: D26-27

Davor Iličić
E-mail: stuslu@ffzg.hr; dilicic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-222
Prostorija: D26-27

Hrvoje Jakopčević
E-mail: stuslu@ffzg.hr; hjakopce@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-408
Prostorija: D26-27

Nikolina Knežević
E-mail: stuslu@ffzg.hr; nknez@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-375
Prostorija: D26-27

Ured za informiranje

Mirka Badrov, voditeljica Ureda za informiranje
E-mail: info.pr@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-404
Prostorija: A125a

Informativni centar (Info centar) – kontakt za studentska pitanja
E-mail: icentar@ffzg.hr, info-centar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-013, (01) 4092-203
Prostorija: Info centar nalazi se u auli Fakulteta (desno od ulaza)

Ured za ISVU

Daniel Kruhek, voditelj Ureda za ISVU
E-mail: isvu@ffzg.hr, dkruhek@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-269
Prostorija: A127

Božidara Škvorc, ISVU koordinator; boskvorc@ffzg.hr
E-mail: isvu@ffzg.hr, boskvorc@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-269
Prostorija: A127

Ured za kvalitetu

Ivana Sudarević, voditeljica Ureda za kvalitetu
E-mail: kvaliteta@ffzg.hr, isudarev@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-387
Prostorija: D19

Mirela Ruvić, stručna suradnica na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
E-mail: mruvic@m.ffzg.hr

Ured za poslijediplomske studije

Biserka Pešec, voditeljica Ureda za poslijediplomske studije
E-mail: bpesec@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-024
Prostorija: A003

Sanja Ivanović
E-mail: sivanovi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-272
Prostorija: A002

Anamarija Stipeč
E-mail: astipec@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-272
Prostorija: A002