Službe

Početna/O nama/Kontakt/Službe i uredi

Kontakti fakultetskih službi i ureda su u izradi.

Fakultet

 • Porta (01) 4092-005
 • Informativni centar (Info centar)  (01) 4092-013
 • Urudžbeni ured (01) 4092-025
 • Blagajna (01) 4092-008
 • Ekonomat (01) 4092-028
 • Likvidatura (01) 4092-201
 • Plaće (01) 4092-010
 • Arhiv (01) 4092-140
 • FF-press (01) 4092-376

Dekanat

 • Tajnica dekanice Fakulteta (01) 4092-017
 • Glavna tajnica Fakulteta (01) 4092-020
 • Tajnica Fakulteta (01) 4092-299
 • Kadrovska služba (01) 4092-012
Adresa: Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3,
10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefaks Urudžbenog ureda: +385 1 6156 879
OIB: 90633715804
PDV identifikacijski broj:
PDV ID:
HR90633715804
Matični broj: 3254852
RKP – broj iz Registra
proračunskih i izvanproračunskih
korisnika:
1958
IBAN: HR1823600001101311177
SWIFT: ZABA HR2X