o.d. Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Kristian Novak
E-mail: knovak2@ffzg.hr

o.d. Zamjenica voditelja studija: dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica
E-mail: iskender@ffzg.hr

Konzultacije i dr. informacije:
Odsjek za germanistiku