Povjerenstvo za bibliografiju

Povjerenstvo za bibliografiju dobrava pravila i procedure za izradu bibliografije koje se odnose na:

 • opseg bibliografije, tj. vrste i oblike znanstvenog doprinosa koji se bilježe u bibliografiji
 • obaveze autora i procedure dostavljanja podataka i publikacija za bibliografiju
 • obaveze i ovlasti knjižničara u izradi bibliografije
 • izvore informacija za podatke koji se bilježe u bibliografiji; Odlučuje o radovima za koje nije jasno treba li ih uvrstiti u bibliografiju i kako ih kategorizirati

i predlaže bibliometrijske pokazatelje prikladne za analizu produkcije znanstvenika u području humanistike i društvenih znanosti.

Članovi povjerenstva:

 • prof. dr.sc. Nevena Škrbić Alempijević, o.d. Prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju, kao predsjednica Povjerenstva
 • prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, član
 • prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, član
 • doc. dr. sc. Sven Cvek, član
 • izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, član
 • Marijana Glavica, član i
 • Iva Melinščak Zlodi, prof. i dipl. bibl.-član.