Pravo na pristup informacijama

/Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama2018-09-28T10:53:36+00:00

Službenik za informiranje na Filozofskom fakultetu je Marica Pavić, dipl.iur.