Pravo na pristup informacijama

Početna/Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje na Filozofskom fakultetu je Marica Pavić, dipl.iur.