U okviru hrvatsko-francuskog programa „Cogito“ Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije otvoren je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata.

 Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanim uz okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Hrvatski partner, na temelju ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu.

Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popunjeni obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu gđe Marije Crnić, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POLITIKA, EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNU SURADNJU
„COGITO“ PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2019. – 2020.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2018., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2019. godine.

Dodatne informacije

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tel.: 01/ 4594 353 ili e-mail: marija.crnic@mzo.hr te Francuskome institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr

Više informacija o natječaju na: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-hrvatsko-francuskih-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-programa

Prijavni obrazac potpisuju voditelj/ica projekta i Dekanica.

U cilju potpisivanja Dekanice na prijavni obrazac ljubazno molimo prijavitelje da potpisane prijave dostave u Ured za znanost i projekte (C-013) do utorka 26. lipnja 2018.

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola održanim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/obrasci/

Zahtjevi se podnose u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Rok za predaju je 4. svibanj 2018.

Više informacija o natječaju na https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova-1