Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Opći ciljevi Programa

1. Poticanje očuvanja i promicanja europske kulturne i jezične raznolikosti,
2. Jačanje kompetitivnosti kulturnog i kreativnog sektora s ciljem promicanja pametnog i održivog rasta.

Specifični ciljevi Programa

1. Podrška kapacitetima kulturnog i kreativnog sektora u transnacionalnoj suradnji,
2. Promicanje transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih djela kao i mobilnost djelatnika iz područja kulture i audiovizualnog sektora, privlačenje nove publike te olakšanje pristupa kulturnim i kreativnim djelima Unije s posebnim naglaskom na djecu, mlade i isključene skupine,
3. Jačanje financijskog kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora s posebnim naglaskom na SME,
4. Poticanje razvoja politika, inovacija, kreativnosti, publike i novih poslovnih i menadžerskih modela kroz transnacionalnu suradnju.

Osnovne razlike u odnosu na dosadašnji program Kultura

1. smanjenje broja kategorija s 9 na 4 radi smanjenja administrativnih troškova:
– projekti suradnje
– europske mreže
– europske platforme
– književni prijevodi

2. konkretniji prioriteti
3. jedinstveno trajanje do 4 godine
4. 60 posto sufinanciranja za manje projekte (naspram dosadašnjih 50 posto)
5. ukidanje minimalnog iznosa kod projekata niže skale (naspram dosadašnjih 50.000,00 eura)
6. ograničeno sudjelovanje audiovizualnog sektora
7. najviši troškovi vezani za treće zemlje do 30 posto (naspram dosadašnjih 10 posto)
8. pojednostavljenje natječajne procedure.

Sudjelovanje u potprogramu Kultura je moguće kroz četiri vrste natječaja:

1.    Potpora europskim projektima suradnje
2.    Potpora projektima književnih prijevoda
3.    
Potpora europskim mrežama
4.    Potpora europskim platformama 

Sudjelovanje kroz potprogram MEDIA moguće je kroz sljedeće natječaje:

 1. Potpora za razvoj pojedinačnih projekata
 2. Potpora za razvoj skupnih projekata
 3. Potpora za televizijsko prikazivanje
 4. Potpora za video igre
 5. Potpora za koprodukcijski fond
 6. Potpora za razvoj publike
 7. Potpora za festivale
 8. Potpora za automatsku distribuciju
 9. Potpora za selektivnu distribuciju
 10. Potpora za prodajne zastupnike
 11. Potpora za mrežu kina
 12. Potpora za sudjelovanje na sajmovima (jednogodišnje aktivnosti)
 13. Potpora za sudjelovanje na sajmovima (dvogodišnje aktivnosti)
 14. Potpora za kontinuirano usavršavanje

Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma.

Potprogram Kultura koordinira Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

Kontakti Deska Kreativna Europa:

Potprogram Kultura

Potprogram MEDIA

Evaluacije projekata rade nezavisni europski stručnjaci. Pozivamo Vas da se prijavite u bazu stručnjaka za evaluaciju europskih projekata.