Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstarija je i najveća hrvatska znanstvena i visokoškolska ustanova u humanističkim i društvenim znanostima te značajna kulturna ustanova s velikim utjecajem u hrvatskoj kulturi i društvu. Tradicija duga gotovo 150 godina, društvena uloga, važnost i ugled Fakulteta rezultat su stručnosti i predanosti njegovih nastavnika i zaposlenika, te kvalitetnih i perspektivnih studenata.

Povijest
Misija i vizija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od najvećih fakulteta u Republici Hrvatskoj po broju studenata (više od 7 000 studenata) i nastavnika (oko 500) te najveći prema broju studijskih programa koje nudi. Nudi se 44 preddiplomska i 47 diplomska studija s 83 različita smjera.

Specifičnost Filozofskog fakulteta je mogućnost slobodnog kombiniranja dviju studijskih grupa. To znači da većina naših studenata po završetku studija stječe dvije titule, što im omogućava veću zapošljivost na tržištu rada. Iznimka je psihologija koja se može studirati samo kao jednopredmetni studij.

Studiji Filozofskog fakulteta daju i potreban okvir za daljnje samostalno produbljivanje i proširivanje stečenih znanja i kompetencija u sklopu procesa i programa cjeloživotnog obrazovanja.

23 odsjeka
44 preddiplomska studija
47 diplomska studija

Upišite sveučilišni preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iskusite nove ideje i različite perspektive te stvorite temelje za daljnje obrazovanje i iziđite na tržište rada s diplomom najznačajnijeg društveno-humanističkog fakulteta u Hrvatskoj.

NA FAKULTETU JE MOGUĆE STUDIRATI

 • jednopredmetni studij – jedna studijska grupa

 • dvopredmetni studij – obavezna kombinacija dviju ponuđenih dvopredmetnih studijskih grupa

 • slobodni studij

 • integrirani studij

UVJETI UPISA

 • rangiranje na temelju rezultata državne mature i dodatnih kriterija

 • izravan upis za osvajače prva tri mjesta na natjecanjima na većini studijskih grupa

 • za studij psihologije preduvjet test intelektualnih sposobnosti

 • za studij anglistike preduvjet test predznanja jezika

 • dodatni kriteriji na portalu postani-student.hr

PREDNOSTI STUDIRANJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

JEDINSTVENI STUDIJSKI PROFILI

 • veliki broj jedinstvenih studijskih programa

 • mogućnost kombiniranja različitih studijskih programa i izbornih kolegija prema vlastitim afinitetima

 • tradicija u podučavanju i istraživanju

 • ugled Fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu

 • mogućnost mobilnosti u okviru Erasmus+ programa na brojna sveučilišta

 • najveća društveno-humanistička knjižnica u Republici Hrvatskoj s više od 600 000 svezaka

 • 750 mjesta za učenje i rad studenata

 • 150 računala za rad studenata i Wi-Fi u cijelom prostoru knjižnice i Fakulteta

 • mogućnost ispisa dokumenata, kopiranja i skeniranja

OPREMLJENOST FAKULTETA

 • Laboratorij za psihološka istraživanja

 • Laboratorij za istraživanja govora

 • oprema za poduku konferencijskog prevođenja

 • pet računalnih učionica

 • razvijen sustav za e-učenje Omega, službeni sustav za učenje na daljinu Filozofskog fakulteta

 • većina kolegija jedan svoj dio aktivnosti izvodi preko sustava za e-učenje

 • kroz sustav za e-učenje dostupna su predavanja, literatura za seminare, informacije o obvezama na kolegijima itd.

 • edukacija za brucoše o korištenju sustava za e-učenje

STUDENTSKI ŽIVOT

 • dostupna stručna psihološka pomoć studentima o načinu učenja, organizaciji vremena, aktivnom traženju posla itd.

 • besplatno za studente

 • individualno i grupno savjetovanje

STUDENTI S INVALIDITETOM

 • zgrade Fakulteta i Knjižnice potpuno su prilagođene studentima s invaliditetom

 • Fakultet i Knjižnica opremljeni su potrebnom opremom za studente s invaliditetom (Brailleov pisač, razna pomagala itd.)

 • omogućena prilagodba literature studentima koji ne čitaju crni tisak

 • različite grupne i individualne aktivnosti

 • karijerno savjetovanje

 • podrška karijernom razvoju naših studenata

Česta pitanja i odgovori

ŠTO NAKON FAKULTETA?

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je jedinstven u odnosu na većinu drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i to prije svega zbog širine mogućnosti koje se studentima otvaraju na tržištu rada nakon stjecanja diplome.

Većina studenata Filozofskog fakulteta završava dvopredmetne studije i stječe dvije različite kvalifikacije, od kojih svaka pruža svoj spektar mogućnosti na tržištu rada i/ili daje priliku za nastavak obrazovanja.

Studenti na Filozofskom fakultetu stječu specifična znanja i kompetencije koje ih kvalificiraju za obavljanje specifičnih poslova, odnosno rad u reguliranim i konkretnim profesijama. To se prije svega odnosi na poslove profesora u srednjim školama (hrvatski jezik, strani jezici, psihologija, sociologija, filozofija, logika, etika, politika i gospodarstvo, povijest, likovna umjetnost itd.), potom na poslove stručnih službi u sustavu odgoja i obrazovanja (pedagozi, psiholozi, stručnjaci za govor itd.), poslove stručnih suradnika u kulturnim ustanovama i organizacijama (kustosi, konzervatori, muzeolozi itd.), poslove u knjižnicama, arhivima i drugim sustavima za upravljanje informacijama te niz drugih zanimanja i poslova koji zahtijevaju specifičnu kvalifikaciju.

Studentima Filozofskog fakulteta se nakon diplome nudi širok spektar poslova koje mogu raditi zahvaljujući širokim općim, takozvanim generičkim kompetencijama (komunikacijske vještine, interpersonalne vještine, kritičko mišljenje i rješavanje problema, inicijativa i samostalnost u radu, istraživanje i prikupljanje informacija te njihovo vrednovanje i sl.) koje stječu tijekom studija. Suvremeni trendovi na tržištu rada otvaraju sve više poslova koji spadaju u ovu kategoriju, jer za njih ne postoje niti će postojati specifični studiji i specifične kvalifikacije.