Mole se studenti da za vrijeme trajanje epidemije COVID-19 virusa, sve svoje upite šalju na mail adresu prodekanice za nastavu

prodekanica.nastava@ffzg.hr