Iako se epidemiološke mjere općenito postepeno ublažavaju, mjere koje vrijede za visoko školstvo (zadnje s datumom 20. svibnja) i dalje predviđaju da se u zgradu Fakulteta ulazi samo kada je to neophodno, a da se sve aktivnosti uključujući i administrativne poslove (prijavljivanje ispita, upis semestra, mirovanje studentskih prava, zahtjevi za izdavanjem potvrda i sl.) provode e-komunikacijom i telefonom.

Stoga vaša referada i dalje radi online 0-24, 7 dana u tjednu.

Sva pitanja, zahtjeve i molbe molim uputiti na prodekanica.nastava@ffzg.hr . Većinu zahtjeva rješavamo unutar 48 sati, a ukoliko je potrebna neka dodatna dokumentacija, šaljemo mail.