Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je na sjednici u veljači 2020. godine ODLUKU o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2020./.2021.