Mole se studenti da molbe za upis kolegija i potvrde o uplati upisnine i školarine te sve ostale molbe šalju isključivo putem web aplikacije

molbe.ffzg.hr

 

A NE preko mailing liste stuslu@ffzg.hr

Hvala na razumijevanju i zdravi i veseli bili!