OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

  • odnosi se na 2. i 3. godinu preddiplomskog studija, 2. godinu diplomskog studija kao i na sve izvannominalne godine studija
  • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom. Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija

 

Upisi u zimski semestar ak. god. 2021./2022.  započinju u ponedjeljak, 20. rujna 2021. u 9.00 sati, a završavaju u petak, 15. listopada 2021. u 14.00 sati.

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

  • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati sve kolegije zimskog semestra koje moraju/žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju, jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Upis nije potrebno obaviti u Studentskoj službi, nego se studenti moraju registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2021/2022.

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2021/2022. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2021/2022.

  • UPIS 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr. Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini te potvrde predmetnih nastavnika za izborne predmete koje žele upisati. Također, moraju navesti koje potvrde im je potrebno izdati.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2021/2022. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2021/2022.

  • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr, predati potvrdu o plaćenoj upisnini te navesti koje potvrde im trebaju.

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija upisali/odslušali sve kolegije te stekli sve uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na jedan od gore navedenih načina.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/ 

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/