Upisi u ljetni semestar ak. god. 2021./2022. započinju u ponedjeljak

21. veljače 2022. u 9.00 sati, a završavaju u petak 18. ožujka 2022. u 14.00 sati. 

te se obavljaju online putem aplikacije molbe.ffzg.hr

Raspored za ljetni semestar bit će objavljen 17. veljače 2022.

Studenti su u tom razdoblju dužni obaviti upis na sljedeći način:

  1. Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi odnosno putem sustava molbe.ffzg.hr
  1. Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti preko sustava  Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se putem sustava molbe.ffzg.hr

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu o plaćenoj preostaloj rati školarine.

Podaci za uplatu su:

IBAN Filozofskog fakulteta: HR 1823600001101311177

s pozivom na broj  studentov OIB- 1005

 

NAPOMENA:

** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i priložiti ih molbi za upis u sustavu molbe.ffzg.hr
Za upis obaveznih kolegija nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

 

Članak 16.

Prestanak statusa studenta

  1. Status studenta prestaje:
  • završetkom studija,
  • ispisom sa studija,
  • ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
  • ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
  • isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
  • istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
  1. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.