mirovanje

Početna/mirovanje

Dopuna obavijesti studentima o mirovanju studijskih obveza

Nastavno na obavijest od 30.09.2021. godine (https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/2021/09/30/obavijest-studentima-o-mirovanju-studijskih-obveza/)
ponovno obavještavamo studente da se mirovanje obveza može odobriti od trenutka nastupanja za to opravdanog i propisanog razloga i ne može se odobravati retroaktivno.

Sukladno navedenom, obavještavamo studente da se molbe za mirovanje obveza u ljetnom semestru akademske godine 2021/22, a koji budu podneseni nakon 15. srpnja 2022. godine, neće moći pozitivno riješiti. Također podsjećamo i da je molbe za mirovanje u novoj akademskoj godini 2022/23 potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.

 

Obavijest studentima o mirovanju studijskih obveza

Nastavno na uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja o Evidenciji mirovanja obveza studenata u Informacijskom sustavu visokih učilišta i Informacijskom sustavu studentskih prava, a na temelju članka 17. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravo na mirovanje obveza student ostvaruje rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

Rješenjem se mirovanje obveza može odobriti od trenutka nastupanja za to opravdanog i propisanog razloga i ne može se donositi retroaktivno.

Sukladno navedenom, obavještavamo studente da je molbe za mirovanje obveza u akademskoj godini 2021/22 potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.