Obavijesti

Početna/Obavijesti

Molba za povrat troškova testiranja na Covid-19

Prema Preporuci Senata Sveučilišta u Zagrebu u tjednu od 29. 11. do 3. 12. 2021. godine Filozofski fakultet snosit će troškove testiranja na COVID-19 svim svojim studentima.

 

Za povrat troškova za testiranje potrebno je:

  • Ispuniti molbu
  • Predati dokumentaciju u Urudžbeni ured

 

U molbi je obvezno ispuniti sve tražene podatke
–          ime i prezime  studenta/ice,
–          OIB studenta/ice,
–          naziv banke,
–          adresu prebivališta studenta/ice,
–          IBAN računa na koji će sredstva biti refundirana.

Potrebno je priložiti i račun R1 naslovljen na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Ivana Lučića 3

10 000 Zagreb

OIB: 90633715804.

Na računu obavezno mora biti navedeno ime i prezime osobe koja se testirala.

By |2021-11-26T16:04:44+00:0026.11.2021.|Obavijesti, Studentska služba|0 komentara

Odluka o nestečenih 35 ECTS bodova

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2020./2021., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2021./2022. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2021. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova.

Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

ODLUKA

By |2021-10-06T06:39:53+00:0006.10.2021.|Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

Obavijest studentima o mirovanju studijskih obveza

Nastavno na uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja o Evidenciji mirovanja obveza studenata u Informacijskom sustavu visokih učilišta i Informacijskom sustavu studentskih prava, a na temelju članka 17. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravo na mirovanje obveza student ostvaruje rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

Rješenjem se mirovanje obveza može odobriti od trenutka nastupanja za to opravdanog i propisanog razloga i ne može se donositi retroaktivno.

Sukladno navedenom, obavještavamo studente da je molbe za mirovanje obveza u akademskoj godini 2021/22 potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.

Odluka o produženju zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 14. srpnja 2021. donijelo sljedeću Odluku:

I. Zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno Članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2021. godine status studenta prestao 30. rujna 2021. i to istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2020./2021. ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti da studenti izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

II. Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestat će 29. veljače 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

MOLBA

 

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

 

By |2021-09-20T11:12:27+00:0020.09.2021.|molbe, Obavijesti, Studentska služba, upisi|0 komentara

Odluka o produženju zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 14. srpnja 2021. donijelo sljedeću Odluku:

I. Zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno Članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluci Fakultetskog vijeća od 17. veljače 2021. godine status studenta prestao 30. rujna 2021. i to istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2020./2021. ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti da studenti izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

II. Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestat će 29. veljače 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

 

ODLUKA FAKULTETSKOG VIJEĆA

 

By |2021-07-19T11:10:09+00:0019.07.2021.|Obavijesti, Studentska služba|0 komentara