1. Što je sve potrebno napraviti prije same obrane diplomskog rada? 
  Prije same obrane student je dužan ispuniti obrazac za pristup obrani koji se nalazi na poveznici Molba za pristup obrani diplomskog rada.
 2. Što je sve potrebno napraviti nakon obrane diplomskog rada?
  Nakon obrane diplomskog rada student je dužan slijediti HODOGRAM  i ispuniti odgovarajuće obrasce koji se nalaze na poveznice Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija 
 3. Moraju li se i u kojem roku predati dokumenti za završetak preddiplomskog ili diplomskog studija?
  Osam dana nakon zadnjeg položenog ispita, tj. završnog ili diplomskog rada.
 4. Gdje se nalaze dokumenti za završetak studija? 
  Na poveznici Studentska služba pod rubrikom ”Obrasci” – izabrati preddiplomski ili diplomski
 5. Gdje se nalazi obrazac opće molbe?
  Na poveznici Molba.
 6. Kako se ispunjava obrazac opće molbe i treba li ga nasloviti na nekoga?
  Treba ga ispuniti na računalu, isprintati, potpisati i odnijeti u Urudžbeni ured i nije ga potrebno nasloviti. Zbog epidemioloških mjera, molbu je moguće poslati i e-poštom na adresu urudzbeni@ffzg.hr 
 7. Gdje se predaju molbe?
  U Urudžbeni uredu Fakulteta (nasuprot Studentske službe). Zbog epidemioloških mjera, molbu je moguće poslati i e-poštom na adresu urudzbeni@ffzg.hr 
 8. Gdje se podižu molbe?
  Molba se podiže u Studentskoj službi na šalteru godine koju student studira.
 9. Kako se predaje molba za obročno plaćanje participacije? 
  Ispunjenu molbu zajedno s Izjavom o članovima kućanstva i izvatkom prihoda s porezne student je dužan urudžbirati prodekanu za poslovanje putem urudžbenog ureda.
 10. Koji je postupak za priznavanje kolegija (nakon promjene studijske grupe ili studentske razmjene)?Kako bi se studentu priznali položeni kolegiji dužan je u obrazac molbe navesti sve kolegije koje želi da mu se priznaju. Ispunjeni obrazac mora odnijeti u Urudžbeni ured. Nakon rješenja molbe sva priznavanja bit će evidentirana u ISVU sustavu.
 11. Što napraviti u slučaju izgubljene studentske iskaznice (”iksice”) i kako se nabavlja nova? (Gdje se predaju zahtjevi, koliko se plaća i gdje se podiže?)
  Na poveznici Studentska služba pod rubrikom “Obrasci” (izabrati preddiplomski ili diplomski studij) treba preuzeti i ispuniti “Obrazac za izdavanje nove studentske iskaznice”.  Ispunjeni obrazac zajedno s potvrdom o uplati u iznosu od 50 kuna (podatci za uplatu se nalaze na obrascu) predaje se u Studentskoj službi. Nova ”iksica” moći će se podignuti u Informativnom centru (Info Centru).
  Zbog epidemioloških mjera, obrazac je potrebno poslati na stuslu@ffzg.hr
 12. Kako se može dobiti potvrda o statusu studenta/potvrda o studiranju?
  Student može zatražiti potvrdu o studiranju isključivo putem Studomat kioska koji se nalaze u auli i na svakom katu Fakulteta ili putem e-maila stuslu@ffzg.hr

  Također, student putem studomata može zatražiti i e-potvrdu.
 13. Kako da znam koju rubriku trebam odabrati kada želim zatražiti potvrdu o studiranju?
  Ako student želi potvrdu o studiranju ili prijepis ocjena na hrvatskom jeziku, treba izabrati rubriku “Potvrda o upisu za bolonjske studije” tj.”Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije“. Ako student treba potvrdu o studiranju ili prijepis ocjena na engleskom jeziku, treba izabrati rubriku “Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu” tj. “Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu”.
 14. Ako je studij završen po starom sustavu (predbolonja), kako se diploma može izjednačiti s diplomom stečenom prema bolonjskom sustavu?
  Na sljedećoj poveznici se nalaze upute, obrasci i podatci za Izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva.
 15. Koja je razlika između potvrde o završenom diplomskom studiju i diplome?
  Potvrda se izdaje nakon obrade predanog zahtjeva za završetak studija i služi za dokazivanje stručne spreme, dok se čeka promocija. Na promociji se dobiva diploma i diploma supplement. S obzirom na nepovoljne epidemiološke prilike, promocija na Filozofskom fakultetu do daljnjega nema.