1. Koliko dugo se može studirati?
  Najviše dvostruko dulje od nominalnog trajanja studija. To bi značilo da ako preddiplomski studij traje 3 ili 4 godine, student može sveukupno studirati na preddiplomskom studiju 6 ili 8 godina. Isto vrijedi i za diplomski studij, ako isti traje 2 ili 1 godinu, student ga može studirati 4 ili 2 godine.
 2. Koliko puta se može odslušati jedan kolegij?
  Isti kolegij se može upisati najviše 2 puta.
 3. Kada se kolegij može upisati više od dva puta?
  Treći upis istog kolegija moguć je iznimno, u slučaju evidentiranog retrogradnog mirovanja studija ili ako student nakon gubitka prava studiranja na jednom studijskom programu upiše drugi studijski program u kojem je taj predmet obavezan.
 4. Koliko puta se može izaći na ispit u jednoj godini?
  Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini. Četvrti put ispit se polaže pred odsječkim povjerenstvom.
 5. Kako izgledaju komisijski ispiti?
  Informacije potražite u tajništvu svog odsjeka.
 6. Mogu li se polagati ispiti dvije godine nakon upisa?
  Mogu, ako student nije iskoristio 8 izlazaka na ispit.
 7. Kada student gubi pravo na prehranu?
  Pravo na subvencioniranu prehranu gubi student koji:

   •  upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
   •  stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine
   •  po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.
 8. Mora li se obaviti sistematski za upis u višu godinu?
  Studenti su dužni prije upisa u drugu godinu studija obaviti sistematski pregled.
 9. Što napraviti ako se propusti termin za sistematski?
  Javiti se u dom zdravlja, studentski ili neki drugi.