1. Kad počinju i do kada traju upisi u novu akademsku godinu/semestar; što je sve potrebno za upis?U pravilu upisi u novu akademsku godinu počinju u rujnu, a upisi u ljetni semestar u veljači, no obavijesti o početku i samoj proceduri upisa uvijek se objavljuju na web stranici Fakulteta. Upis se mora prvo obaviti putem Studomata, nakon toga student je dužan doći u Studentsku službu s uplatnicom upisnine za akademsku godinu i eventualne školarine. (Upisnina se plaća samo pri upisu u zimski semestar).
 2. Moraju li se “apsolventi” (studenti koji upisuju godinu/semestar izvan nominalnog trajanja studija/pišu diplomski/ne upisuju nikakve kolegije) upisivati u novi semestar/godinu?
  Da, inače neće imati status studenta.
 3. Postoji li mogućnost naknadnog upisa u semestar/godinu i kako se on može obaviti?
  Iznimno, samo iz opravdanih, objektivnih razloga, ako student nije bio u mogućnosti upisati semestar/godinu na vrijeme, može podnijeti molbu za naknadni upis putem urudžbenog ureda.
 4. Kada se upisuju kolegiji iz novog semestra, kako se to obavlja?
  Kolegiji se upisuju na početku semestra putem ISVU sustava.
 5. U kojem je roku moguće mijenjati upisane izborne kolegije?
  Kolegije je moguće mijenjati isključivo u prva četiri tjedna nastave.
 6. Kako se naknadno ili izvan predviđene kvote upisuju kolegiji?
  Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu, uz odobrenje predmetnog nastavnika.
 7. Gdje mogu nabaviti potvrdu o koliziji?
  Potvrdu o koliziji moguće je dobiti u tajništvima odsjeka ili na mrežnim stranicama odsjeka.
 8. Kako se ispisuju kolegiji?
  Svi upisani kolegiji postaju obavezni i student ih je dužan položiti. Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu s potpisom predmetnoga nastavnika student može urudžbirati molbu preko Urudžbenog ureda prodekanu za nastavu.
 9. Kakva je procedura ispisa s Fakulteta, koliko traje i plaća li se?
  Za ispis s Fakulteta potrebno je donijeti ispunjeni obrazac molbe i potvrdu Knjižnice o vraćenim svim knjigama u Studentsku službu. Sam proces ispisa obavlja se odmah na šalteru u Studentskoj službi. Ne postoji novčana naknada za sam proces ispisa, no student je dužan prije samog ispisa podmiriti sva dugovanja prema Fakultetu.
  Zbog epidemioloških mjera, dokumentacija za ispis s fakulteta šalje se e-poštom na adresu stuslu@ffzg.hr