Fakultetsko vijeće stručno je vijeće Fakulteta. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Filozofskoga fakulteta.

Članovi Fakultetskoga vijeća su:

 • dekan,
 • prodekani,
 • pročelnici odsjeka,
 • članovi pojedinoga odsjeka u znanstveno-nastavnome zvanju izabrani po delegatskome principu, i to tako da se na svakih započetih 10 zaposlenika u znanstveno-nastavnome zvanju bira jedan predstavnik odsjeka,
 • na razini Fakulteta: nastavnici izabrani u nastavna zvanja (2) i nastavnici izabrani u suradnička i znanstvena zvanja (5),
 • fakultetski centri i zavodi (1), knjižnični sustav (1) i samostalne katedre (1) biraju svaki po jednoga člana iz reda zaposlenika s magisterijem i/ili doktoratom znanosti (ukupno 3),
 • predstavnici redovitih studenta – 15% od ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća raspoređeni na sljedeći način: studenti preddiplomskoga studija (40%), diplomskoga studija (30%), poslijediplomskoga studija (30%).

Mandat članova Vijeća traje 2 godine, a svaki član Vijeća ima svoga zamjenika.

Raspored sjednica 2018/2019.

 • 10. listopada 2018.
 • 19. listopada 2018. (svečana sjednica povodom Dana Fakulteta)
 • 21. studenoga 2018.
 • 19. prosinca 2018.
 • 23. siječnja 2019.
 • 20. veljače 2019.
 • 20. ožujka 2019.
 • 17. travnja 2019.
 • 22. svibnja 2019.
 • 19. lipnja 2019.
 • 10. srpnja 2019.
 • 18. rujna 2019.

Materijali za sjednice Vijeća dostavljaju se najkasnije deset dana prije održavanja sjednice u Urudžbeni ured i na adresu e-pošte monika.grdovic@ffzg.hr.

Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2018/2019.

Dekanica:

prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje:

doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

Prodekanica za nastavu i studente:

doc. dr. sc. Tanja Bukovčan

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:

izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Prodekan za organizaciju i razvoj:

prof. dr. sc. Dean Duda

Prodekan za poslovanje:

izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević

Odsjek za anglistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Iva Polak, član (doc. dr. sc. Snježana Veselica Majhut, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Vanja Polić Jurković, član (izv. prof. dr. sc. Nataša Pavlović, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, član (doc. dr. sc. Janica Tomić, zamjena)

Odsjek za komparativnu književnost 

 1. izv. prof. dr. sc. David Šporer, član (doc. dr. sc. Luka Bekavac, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek, član (doc. dr. sc. Branislav Oblučar, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Slaven Jurić, član (doc. dr. sc. Kristina Grgić, zamjena)

Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Ivana Latković, član (doc. dr. sc. Virna Karlić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivica Baković, član (doc. dr. sc. Marijana Bijelić, zamjena)

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, član (prof. dr. sc. Katica Ivanković, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević, član (prof. dr. sc. Dalibor Blažina, zamjena)

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Branka Barčot, član (prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević, član (prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Tetyana Fuderer, član (prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko, zamjena)

Odsjek za lingvistiku

 1. prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, član (doc. dr. sc. Krešimir Šojat, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli, član (doc. dr. sc. Božo Bekavac, zamjena)

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

 1. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić, član (Višnja Grabovac, lektorica, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš, član (doc. dr. sc. Ivana Buljan, zamjena)

Odsjek za hungarologiju i turkologiju

 1. doc. dr. sc. Marta Andrić, član (doc. dr. sc. Vjeran Kursar, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Orsloya Žagar Szentesi, član (doc. dr. sc. Sandor Bene, zamjena)

Odsjek za klasičnu filologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar, član (prof. dr. sc. Darko Novaković, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član (doc. dr. sc. Irena Bratičević, zamjena)

Odsjek za fonetiku

 1. izv. prof. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, član (doc. dr. sc. Arnalda Dobrić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marko Liker, član (izv. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, zamjena)

Odsjek za kroatistiku

 1. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, član (doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, član (doc. dr. sc. Tanja Kuštović, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Lana Molvarec, član (doc. dr. sc. Anera Ryznar, zamjena)
 4. prof. dr. sc. Mateo Žagar, član (doc. dr. sc. Ivana Brković, zamjena)

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

 1. doc. dr. sc. Tihana Rubić, član (izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, član (izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, član (izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjena)

Odsjek za arheologiju

 1. doc. dr. sc. Marcel Burić, član  (doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, zamjena)
 2.  doc. dr. sc. Dino Demicheli, član (doc. dr. sc. Ana Pavlović, zamjena)

Odsjek za sociologiju

 1. doc. dr. sc. Kruno Kardov, član (prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, član (doc. dr. sc. Jana Vukić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić, član (prof. dr. sc. Davorka Matić, zamjena)

Odsjek za filozofiju

 1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član (prof. dr. sc. Lino Veljak, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivana Zagorac, član (doc. dr. sc. Marija Selak, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Luka Bogdanić, član (izv. prof. dr. sc. Marko Tokić, zamjena)

Odsjek za pedagogiju

 1. prof. dr. sc. Edita Slunjski, član (doc. dr. sc. Marija Bartulović, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Zvonimir Komar, član (doc. dr. sc. Barbara Kušević, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Ivan Markić, član (prof. dr. sc. Neven Hrvatić, zamjena)

Odsjek za povijest

 1. prof. dr. sc. Mario Strecha, član (doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Nataša Štefanec, član (prof. dr. sc. Zrinka Blažević, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Neven Budak, član (doc. dr. sc. Trpimir Vedriš, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, član (izv. prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, zamjena)

Odsjek za povijest umjetnosti

 1. prof. dr. sc. Miljenko Jurković, član (prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Danko Šourek, član (izv. prof. dr. sc. Marko Špikić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član (izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, zamjena)

Odsjek za psihologiju

 1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, član (doc. dr. sc. Mirjana Tonković, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Meri Tadinac, član (prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Željka Kamenov, član (doc. dr. sc. Margareta Jelić, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, član (doc. dr. sc. Blaž Rebernjak, zamjena)

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

 1. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član (doc. dr. sc. Vedran Juričić, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, član (izv. prof. dr. sc. Radovan Vrana, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Darko Babić, član (doc. dr. sc. Kristina Kocijan, zamjena)

Odsjek za germanistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Christine Magerski, član (doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Maja Anđel, član (doc. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)

Odsjek za talijanistiku

 1. doc. dr. sc. Vinko Kovačić, član (izv. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Morana Čale, član (doc. dr. sc. Nino Raspudić, zamjena)

Odsjek za romanistiku

 1. doc. dr. sc. Petar Radosavljević, član (doc. dr. sc. Nina Lanović, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, član (doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Nenad Ivić, član (izv. prof. dr. sc. Dražen Varga, zamjena)

Nastavna zvanja

 1. dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, viša lektorica, član (dr. sc. Ivančica Banković Mandić, viša lektorica, zamjena)
 2. Petra Barbarić, predavačica, član (Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjena)

Suradnička zvanja

 1. Zvonimir Glavaš, asistent, član (Jurica Polančec, asistent, zamjena)
 2. dr. sc. Jelena Spreicer, poslijedoktorandica, član (Hrvoje Tutek, asistent, zamjena)
 3. Kristina Vugdelija, asistentica, član (Goran Koletić, asistent, zamjena)
 4. Nikola Tomašegović, asistent, član (dr. sc. Mislav Žitko, poslijedoktorand, zamjena)
 5. Mitja Ružojčić, asistent, član (Nikola Erceg, asistent, zamjena)

Centri i zavodi

 1. dr. sc. Jagoda Večerina, viša predavačica, član (mr. sc. Ines Jelovčić, viša predavačica, zamjena)

Bibliotekari

 1. Višnja Novosel, član (Sanja Bezlaj Ilijić, zamjena)

Samostalne katedre

 1. mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica, član

Studenti

 1. Norma Trkovnik, član (Denis Gaščić, zamjena)
 2. Lucija Gegić, član (Irma Jakić, zamjena)
 3. Lorena Drakula, član (Robert Zuljani, zamjena)
 4. Petra Kurtović, član (Dino Alić, zamjena)
 5. Tomislav Karlić, član (Vedrana Dumić, zamjena)
 6. Petra Požgaj, član (Tea Radović, zamjena)
 7. Tea Miroslavić, član (Petra Rukelj, zamjena)
 8. Veronika Mesić, član (Petra Lučić, zamjena)
 9. Filip Tenšek, član (Karlo Držaić, zamjena)
 10. Luka Vrljić, član (Dunja Pelin, zamjena)
 11. Vinko Drača, član (Goran Korov, zamjena)
 12. Irina Masnikosa, član (Mirela Dakić, zamjena)
 13. Martina Podboj, član (Zrinka Breglec, zamjena)
 14. Karlo Jurak, član (Vanja Putarek, zamjena)