Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće2018-11-06T09:15:45+00:00

Fakultetsko vijeće stručno je vijeće Fakulteta. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Filozofskoga fakulteta.

Članovi Fakultetskoga vijeća su:

 • dekan,
 • prodekani,
 • pročelnici odsjeka,
 • članovi pojedinoga odsjeka u znanstveno-nastavnome zvanju izabrani po delegatskome principu, i to tako da se na svakih započetih 10 zaposlenika u znanstveno-nastavnome zvanju bira jedan predstavnik odsjeka,
 • na razini Fakulteta: nastavnici izabrani u nastavna zvanja (2) i nastavnici izabrani u suradnička i znanstvena zvanja (5),
 • fakultetski centri i zavodi (1), knjižnični sustav (1) i samostalne katedre (1) biraju svaki po jednoga člana iz reda zaposlenika s magisterijem i/ili doktoratom znanosti (ukupno 3),
 • predstavnici redovitih studenta – 15% od ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća raspoređeni na sljedeći način: studenti preddiplomskoga studija (40%), diplomskoga studija (30%), poslijediplomskoga studija (30%).

Mandat članova Vijeća traje 2 godine, a svaki član Vijeća ima svoga zamjenika.

Raspored sjednica 2018/2019.

 • 10. listopada 2018.
 • 19. listopada 2018. (svečana sjednica povodom Dana Fakulteta)
 • 21. studenoga 2018.
 • 19. prosinca 2018.
 • 23. siječnja 2019.
 • 20. veljače 2019.
 • 20. ožujka 2019.
 • 17. travnja 2019.
 • 22. svibnja 2019.
 • 19. lipnja 2019.
 • 10. srpnja 2019.
 • 18. rujna 2019.

Materijali za sjednice Vijeća dostavljaju se najkasnije deset dana prije održavanja sjednice u Urudžbeni ured i na adresu e-pošte monika.grdovic@ffzg.hr.

Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2018/2019.

Dekanica:

prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje:

doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

Prodekanica za nastavu i studente:

doc. dr. sc. Tanja Bukovčan

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:

izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Prodekan za organizaciju i razvoj:

prof. dr. sc. Dean Duda

Prodekan za poslovanje:

izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević

Odsjek za anglistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Iva Polak, član (doc. dr. sc. Snježana Veselica Majhut, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Tihana Klepač, član (izv. prof. dr. sc. Nataša Pavlović, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, član (doc. dr. sc. Janica Tomić, zamjena)

Odsjek za komparativnu književnost 

 1. izv. prof. dr. sc. David Šporer, član (doc. dr. sc. Luka Bekavac, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman, član (doc. dr. sc. Kristina Grgić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek, član (izv. prof. dr. sc. Slaven Jurić, zamjena)

Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Ivana Latković, član (doc. dr. sc. Virna Karlić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivica Baković, član (doc. dr. sc. Marijana Bijelić, zamjena)

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, član (prof. dr. sc. Katica Ivanković, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Zrinka Kovačević, član (prof. dr. sc. Dalibor Blažina, zamjena)

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

 1. izv. prof. dr. sc. Željka Čelić, član (prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivana Peruško, član (prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Tetyana Fuderer, član (prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko, zamjena)

Odsjek za lingvistiku

 1. prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, član (doc. dr. sc. Krešimir Šojat, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli, član (doc. dr. sc. Božo Bekavac, zamjena)

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

 1. doc. dr. sc. Ivan Andrijanić, član (Višnja Grabovac, lektorica, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Goran Kardaš, član (doc. dr. sc. Ivana Buljan, zamjena)

Odsjek za hungarologiju i turkologiju

 1. doc. dr. sc. Marta Andrić, član (doc. dr. sc. Vjeran Kursar, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Orsloya Žagar Szentesi, član (doc. dr. sc. Sandor Bene, zamjena)

Odsjek za klasičnu filologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar, član (prof. dr. sc. Darko Novaković, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član (doc. dr. sc. Irena Bratičević, zamjena)

Odsjek za fonetiku

 1. doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, član (doc. dr. sc. Arnalda Dobrić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marko Liker, član (izv. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, zamjena)

Odsjek za kroatistiku

 1. prof. dr. sc. KrešimirMićanović, član (doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, član (doc. dr. sc. Tanja Kuštović, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Lana Molvarec, član (doc. dr. sc. Anera Ryznar, zamjena)
 4. prof. dr. sc. Mateo Žagar, član (doc. dr. sc. Ivana Brković, zamjena)

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

 1. doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, član (doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletetnac, član (izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, član (izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjena)

Odsjek za arheologiju

 1. doc. dr. sc. Marcel Burić, član  (doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, zamjena)
 2.  doc. dr. sc. Dino Demicheli, član (doc. dr. sc. Ana Pavlović, zamjena)

Odsjek za sociologiju

 1. doc. dr. sc. Kruno Kardov, član (izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, član (doc. dr. sc. Jana Vukić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić, član (prof. dr. sc. Davorka Matić, zamjena)

Odsjek za filozofiju

 1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član (prof. dr. sc. Lino Veljak, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marija Selak, član (doc. dr. sc. Ivana Zagorac, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Marko Tokić, član (doc. dr. sc. Luka Bogdanić, zamjena)

Odsjek za pedagogiju

 1. izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, član (doc. dr. sc. Marija Bartulović, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Zvonimir Komar, član (doc. dr. sc. Barbara Kušević, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Šagud, član (prof. dr. sc. Neven Hrvatić, zamjena)

Odsjek za povijest

 1. prof. dr. sc. Mario Strecha, član (doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Nataša Pavlović, član (prof. dr. sc. Zrinka Blažević zamjena)
 3. prof. dr. sc. Neven Budak, član (doc. dr. sc. Trpimir Vedrić, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, član (izv. prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, zamjena)

Odsjek za povijest umjetnosti

 1. prof. dr. sc. Miljenko Jurković, član (prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Danko Šourek, član (izv. prof. dr. sc. Marko Špikić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član (izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, zamjena)

Odsjek za psihologiju

 1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, član (doc. dr. sc. Mirjana Tonković, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Meri Tadinac, član (prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Željka Kamenov, član (doc. dr. sc. Margareta Jelić, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, član (dr. sc. Blaž Rebernjak, zamjena)

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

 1. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član (doc. dr. sc. Vedran Juričić, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, član (izv. prof. dr. sc. Radovan Vrana, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Darko Babić, član (doc. dr. sc. Kristina Kocijan, zamjena)

Odsjek za germanistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Christine Magerski, član (doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Maja Anđel, član (doc. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)

Odsjek za talijanistiku

 1. doc. dr. sc. Vinko Kovačić, član (izv. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Morana Čale, član (doc. dr. sc. Nino Raspudić, zamjena)

Odsjek za romanistiku

 1. doc. dr. sc. Petar Radosavljević, član (doc. dr. sc. Nina Lanović, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, član (doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Nenad Ivić, član (izv. prof. dr. sc. Dražen Varga, zamjena)

Nastavna zvanja

 1. mr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, viša lektorica, član (dr. sc. Ivančica Banković Mandić, viša lektorica, zamjena)
 2. Petra Barbarić, predavačica, član (Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjena)

Suradnička zvanja

 1. Zvonimir Glavaš, asistent, član (Jurica Polančec, asistent, zamjena)
 2. dr. sc. Jelena Spreicer, poslijedoktorandica, član (Hrvoje Tutek, asistent, zamjena)
 3. Kristina Vugdelija, asistentica, član (Goran Koletić, asistent, zamjena)
 4. Nikola Tomašegović, asistent, član (dr. sc. Mislav Žitko, poslijedoktorand, zamjena)
 5. Mitja Ružojčić, asistent, član (Nikola Erceg, asistent, zamjena)

Centri i zavodi

 1. dr. sc. Jagoda Večerina, viša predavačica, član (mr. sc. Ines Jelovčić, viša predavačica, zamjena)

Bibliotekari

 1. Višnja Novosel, član (Sanja Bezlaj Ilijić, zamjena)

Samostalne katedre

 1. mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica, član

Studenti

 1. Emirat Asipi, član (Petra Rukelj, zamjena)
 2. Lorena Drakula, član (Ante Andabak, zamjena)
 3. Lucija Gegić, član (Tea Radović, zamjena)
 4. Tomislav Karlić, član (Ivori Sošić, zamjena)
 5. Petra Kurtović, član (Valerija Šarac, zamjena)
 6. Norma Trkovnik, član (Denis Gaščić, zamjena)
 7. Karlo Držaić, član (Filip Tenšek, zamjena)
 8. Veronika Mesić, član (Sanja Šterk, zamjena)
 9. Luka Pavlović, član (Tea Miroslavić, zamjena)
 10. Petra Požgaj, član (Nikola Cerovac, zamjena)
 11. Vinko Drača, član (Goran Korov, zamjena)
 12. Zvonimir Glavaš, član (Irina Masnikosa, zamjena)
 13. Mitja Ružojčić, član (Vanja Putarek, zamjena)
 14. Nikola Tomašegović, član (Zrinka Breglec, zamjena)