1. Što je PlagScan?

PlagScan je softver za pomoć pri provjeri autentičnosti radova. Važno je naglasiti da je izvještaje potrebno dodatno analizirati, a ne na temelju njih donositi konačan sud. Licencija za korištenje nabavljena je za potrebe javnih učilišta u Republici Hrvatskoj radi provjere studentskih radova (seminarskih, završnih, diplomskih, doktorskih). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od dva ponuđena programa odabrao je program PlagScan.

2. Tko može provjeravati radove u programu PlagScan?

Provjeru mogu raditi svi zaposlenici i studenti Fakulteta u skladu s uputama za korištenje i u skladu s Pravilnikom o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta. Pri tome treba imati na umu da izvještaje treba pomno analizirati prije donošenja konačnog suda o izvornosti rada.

3. Kako se pristupa softveru PlagScan?

Pristupa se na stranici za prijavu korištenjem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Najprije se klikne na Shibboleth Login, a potom se upišu pristupni podaci.

4. Kako se koristi program PlagScan?

Na stranicama Srca dostupne su kratke upute, a poželjno je proučiti i detaljnije upute.

5. Što točno radi softver PlagScan?

Softver uspoređuje učitani rad s dostupnim vanjskim izvorima. Na temelju podudaranja generira se izvještaj koji je potrebno dodatno analizirati. Korisnik ima mogućnost prilagodbe postavki (npr. postotak podudaranja, broj riječi, način označavanja podudarnosti, uključivanje ili isključivanje bibliografije iz usporedbe…). Važno je naglasiti da je softver za provjeru izvornosti POMOĆ PRI PROVJERI pa se konačan sud o izvornosti ne može donositi samo na temelju izvještaja izrađenog u PlagScan-u.

6. S kojim izvorima se učitani radovi uspoređuju kako bi se otkrile eventualne podudarnosti?

Radovi se uspoređuju sa sljedećim izvorima:

  • s bazom dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera
  • s dokumentima ustanove
  • s radovima dostupnim na Hrčku (portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa)
  • s radovima pohranjenim u repozitorijima koji su uspostavljeni u Dabru
  • sa svim ostalim otvoreno dostupnim tekstovima na internetu

7. Koji su znanstveni časopisi uključeni u usporedbu?

Svi znanstveni časopisi i članci koji su objavljeni u otvorenome pristupu (npr. svi časopisi dostupni na Hrčku) te časopisi koje proizvođač navodi na svojim stranicama.

8. U kojem formatu treba učitati dokumente?

Dokumente treba učitati u formatima .docx ili .pdf. Maksimalna veličina dokumenta je 100 MB.

9. Mogu li studenti samostalno provjeravati radove?

Da, licencija dozvoljava neograničeni broj provjera i za nastavnike i za studente. Poželjno je da studenti sami provjere svoj rad prije predaje kako bi izbjegli eventualne pogreške prilikom citiranja i parafraziranja te tako izbjegli sumnju u plagijat.

10. Mogu li se mijenjati zadane postavke prilikom provjere rada?

Osnovne postavke su zadane, ali svaki korisnik može samostalno promijeniti postavke ovisno o svojim potrebama, ovisno o dogovorenim procedurama (s profesorom, unutar Katedre, Odsjeka ili Studija) ili ovisno o preporukama ustanove. Upute o tome kako mijenjati postavke dostupne su u Uputama za korištenje softvera PlagScan na str. 9-12. Preporuka je ipak da se institucijske postavke ne mijenjaju jer su odabrane radi optimiziranja procesa provjere.

11. Koje su preporučene postavke Filozofskoga fakulteta za pronalazak podudaranja u tekstovima?

Preporučene postavke su sljedeće:

  • isključuje se tekst bibliografije iz usporedbe
  • doslovni citati se samo označavaju, a ne uključuju se u postotak podudaranja teksta
  • tolerira se preklapanje do deset uzastopnih riječi
  • tolerira se preklapanje do 45 uzastopnih znakova
  • zelenom bojom označava se do 5 % preklapanja teksta
  • žutom bojom označava se od 5 do 15 % preklapanja teksta
  • crvenom bojom označava se više od 15 % preklapanja teksta

 12. Što označava postotak podudarnosti?

Postotak podudarnosti odnosi se na dio teksta koji se podudara s drugim izvorima s kojima softver uspoređuje rad. U postavkama se tolerirani postotak podudarnosti može namjestiti na maksimalno 20 %, ali u institucijskim postavkama Filozofskoga fakulteta on je namješten na 15 %. Postotak preklapanja veći od 15-20 % sugerira ozbiljan rizik da tekst sadrži plagirane ili samoplagiranje.

 13. Ako je postotak podudarnosti veći od onoga što je dozvoljeno u postavkama, znači li to da je rad plagijat?

Ne, to ne mora nužno značiti da je rad plagijat. Program PlagScan samo je pomoć, a generirani izvještaj nije nužno dokaz da je rad plagijat. Svaki izvještaj treba dodatno analizirati uzimajući u obzir kontekst, specifičnosti područja kojim se rad bavi i sl. U nekim područjima, npr., postoje ustaljeni opisi metodologije za određena istraživanja ili se koriste gramatičke konstrukcije koje obuhvaćaju veći broj riječi. Isto tako je moguće da se provjerava rad koji je već dostupan u otvorenom pristupu ili u bazi koju prikuplja proizvođač. Primjerice, ako se provjerava rad koji je već pohranjen u Odraz, institucijski repozitorij Filozofskoga fakulteta pri Dabru, pokazat će visok (vjerojatno 100 %) stupanj podudaranja. U slučaju analize rada koji je već dostupan u analiziranim izvorima potrebno je te izvore isključiti iz analize. Više o tome dostupno je u Najčešće postavljanim pitanjima u vezi softvera za provjeru autentičnosti pri Srcu.

14. Postoji li na razini Filozofskoga fakulteta pravilnik o korištenjju programa PlagScan?

Da, postoji Pravilnik o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta.

15. Program mi javlja da imam 10 % plagiranog teksta u diplomskom radu, a smatram da ništa u mom tekstu nije plagijat. Hoću li moći dobiti potvrdu da tekst nije plagijat i hoću li moći pristupiti obrani diplomskoga rada.

Program PlagScan ne izdaje nikakvu potvrdu već je samo pomoć u utvrđivanju izvornosti teksta. Postotak preklapanja koji piše u izvještaju nije presudan. Softver samo označava dijelove teksta za koje je pronašao preklapanje, ali te je dijelove nužno dodatno analizirati kako bi se utvrdilo radi li se zaista o plagiranju ili je riječ o nečemu drugome (npr. o korištenju učestalih fraza koje program neispravno prepoznaje kao plagijat).