1. Što je PlagScan?

Sveučilišni računski centar (Srce) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurali su nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti radova. Sva javna učilišta mogu koristiti jedan od dvaju softvera. Filozofski fakultet u Zagrebu odabrao je njemački softver PlagScan i od 29. travnja 2020. obavezno je njegovo korištenje. Kako biste u svom radu izbjegli plagiranje obavezno je provjeravanje radova.

2. Zašto treba provjeravati radove?

Rad možete samostalno provjeravati višekratno, ispraviti potrebne dijelove te konačni izvještaj podijeliti s mentorom. Provjera radova osigurava vam autentičnost i ispravno navođenje izvora. Tako usavršavate vještinu pisanja važnu za daljnje akademsko djelovanje. Program je samo pomoć prilikom pisanja i detekcije svjesnih ili nesvjesnih sumnjivih dijelova. Dobiveni izvještaj potrebno je analizirati kako bi rad bio autentičan i siguran u otvorenom pristupu.

Korištenjem programa za provjeru autentičnosti Plagscan izbjegavate plagiranje. Izbjegavajući plagiranje osiguravate kvalitetu i vjerodostojnost svog rada. Educirajte se kako biste podržali vrijednosti akademske zajednice kojoj pripadate.

3. Prijava

Poveznica za pristup programu PlagScana za Filozofski fakultet: Prijava u PlagScan

U sučelju za pristup, odaberite dugme Shibboleth login i prijavite se elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr (korisnička oznaka i lozinka).

4. Učitavanje dokumenta

Preporuka je da učitavate dokumente u .docx i .pdf formatima, a maksimalna veličina dokumenta  je 100 MB. Kako biste učitali dokument odaberite karticu Documents (dokumenti) i otvorit će se blok za postavljanje i upravljanje dokumentima. Tri su načina učitavanja dokumenta u softver: File upload (prijenos dokumenta s vlastitog računa), Text input (izravno unošenje teksta dokumenta) ili Web import (uvoz dokumenta s weba). Pokrenite provjeru dokumenta pritiskom na Start check. Preporuka je da koristite zadane postavke jer su prilagođene potrebama Filozofskog fakulteta. Ako želite možete odabrati i napredne postavke softvera na kartici Settings (postavke).

5. Izvještaj

Ovisno o brzini internetske veze, veličini dokumenta i različitim prilozima programu će trebati nekoliko minuta da provjeri rad, pronađe podudarnosti i generira izvještaj. Ako se računalo ugasi, započeta se provjera nastavlja. Kada je provjera gotova, pojavljuje se dugme za izvještaj Report s postotkom podudarajućeg sadržaja (Plagiarism Level). Izvještaj analizirate uspoređujući ga s napomenama s lijeve strane te provjeravate, ispravljate i isključujete izvore i pravilna citiranja. Kontekst pronađenih podudaranja i postotak podudaranja ne znači da je rad plagiran.

6. Analiza

Kako biste osigurali kvalitetu rada analizirajte dobiveni izvještaj i ispravite upozoravajuće dijelove. Ispravite sve ono što vam je promaknulo, provjerite citate i izvore. U tome vam pomažu zadane boje. Crvena označava potencijalno visok stupanj plagijata i te dijelove svakako analizirajte, žuta boja srednji i zelena boja nizak stupanj podudaranja. Na lijevoj strani sučelja nalazi se popis izvora podijeljenih u kategorije. Klikom na kvačicu s lijeve strane isključujete ispravljene izvore pri čemu se i postotak potencijalno plagiranih dijelova mijenja (Plagiarism Level). Uz sam postotak nalazi se i lenta koja vam omogućuje brže kretanje dokumentom. Spremite novu verziju rada i ponovno je provjerite. Novi izvještaj s označenim dozvoljenim dijelovima možete preuzeti, spremiti, podijeliti ili poslati mentoru.

7. Odjava

Kad ste završili analizu odjavite se iz programa.

8. Pomoć u korištenju PlagScana