//Natječaj za mobilnost – SEMP, University of Fribourg (Švicarska)

Natječaj za mobilnost – SEMP, University of Fribourg (Švicarska)

Objavljen je natječaj za mobilnost studenata preddiplomskog i/ili diplomskog studija ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE na Sveučilištu Fribourg (Švicarska) u okviru Swiss European Mobilty Programme (SEMP) u akademskoj godini 2018./2019.
http://commonweb.unifr.ch/Acad/International/Pub/SEMP/UniFr_SEMP-Guidelines2018-19.pdf

Uvjeti za prijavu:
Upisana najmanje druga godina preddiplomskoga studija.
Trajanje mobilnosti: jedna akademska godina
Broj studenata: 2
Strani jezik: francuski i njemački (B2)

Prijave se predaju Ivani Bedeković u Ured za međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta, prizemlje Knjižnice. Studenti NE šalju sami prijave na strano sveučilište!

Stipendija uključuje: 4,400 CHF za dva semestra studija (1 semestar=2,200 CHF)
http://commonweb.unifr.ch/Acad/International/Pub/SEMP/UniFr_SEMP-Guidelines2018-19.pdf

Zainteresirani kandidati se prije prijave moraju:
1. informirati o programu na mrežnim stranicama Sveučilišta u Fribourgu
http://commonweb.unifr.ch/Acad/International/Pub/SEMP/UniFr_SEMP-Guidelines2018-19.pdf
2. konzultirati se s odgovornom osobom na Odsjeku (ECTS koordinatorom: dr.sc. Ivona Grgurinović, email: mobilnost-etn@ffzg.hr; mobilnost-antr@ffzg.hr) te potom
3. ispuniti Prijavni obrazac i predati ga sa svim prilozima Ivani Bedeković u Ured za međunarodnu suradnju FFZG do četvrtka, 22.3.2018. (prizemlje Knjižnice, ulaz iza Info pulta).

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
1) Ispunjeni Prijavni obrazac – SEMP
2) Europass Životopis na hrvatskom jeziku https://europass.cedefop.europa.eu/hr/home
3) Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi)
4) Prijepis svih do sada položenih ispita sa ocjenama i ECTS bodovima) na hrvatskom jeziku
5) Potvrda o upisanom semestru na hrvatskom jeziku
6) Potvrda o poznavanju stranog jezika – SEMP (francuski i njemački najmanje B2)

Osoba za kontakt: Ivana Bedeković, Ured za međunarodnu suradnju FFZG, prizemlje Knjižnice (ulaz iza Info-pulta), e-mail: ibedekov@ffzg.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

2018-09-13T07:25:24+00:0005.03.2018.|