Musashino University objavilo je natječaj za dvije stipendije za ljetni (proljetni) semestar u ak. god. 2018/2019.

Studenti se za potpis dekanice na Pismu preporuke trebaju javiti u Ured za međunarodnu suradnju Ivani Bedeković (prizemlje Knjižnice).

Rok za predaju prijavne dokumentacije je petak, 26 listopada 2018.
Prijave se predaju Ivani Bedeković u Službu za međunarodnu suradnju FFZG (prizemlje knjižnice).

Academic Calendar

Musashino University Direct Entry Guide 2019_2

1. Student Information

2.Study Plan

2-1.Study Plan (Samples)

3.Physical Examination Record for Foreigner

5.Checklist

6.J-CAT