Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaje za stipendije za bilateralnu sveučilišnu razmjenu na sljedećim sveučilištima:

ROK ZA PRIJAVU: 10. ožujka 2020.