Sveučiliše  u Haifi ponudilo je 2 stipendije za online ljetnu školu na temu Refugees’ Mental Health: Global and Local Perspectives – tematika je široko postavljena i mogla bi biti zanimljiva studentima raznih profila (studenti medicine, psihologije, političkih znanosti, sociologije, judaistike, prava, socijalnog rada…).

Predviđen termin odrzavanja je od 06.07.2020.-06.08.2020. (3 ECTS).

Za sva dodatna pitanja zainteresirani studenti se mogu javiti koordinatorici programa Teodori Pankov tvalchevp@staff.haifa.ac.il