Rezultati (konačni) 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu

ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE u ak.god. 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je konačne Rezultate1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21.
Rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici:  http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202021-erasmus-praksa-2-rezultati-1-krug-natjecaja/

Sve studente na koje se ovi rezultati odnose Sveučilište će dodatno kontaktirati.