2021 HUAYU ENRICHMENT SCHOLARSHIP (HES): višemjesečne stipendije za učenje mandarinskog kineskog

Više informacija i tekst Natječaja dostupni su na stranicama Tajvanskog ekonomskog i obrazovnog ureda u Beču, link .

 Rok za prijavu je 31.04.2021.