ERASMUS+ studijski boravak – PARTNERSKE ZEMLJE za VIRTUALNU* mobilnost studenata u razdoblju od 28.03.2021.28.02.2022.

(BRAZIL, ČILE, IZRAEL, RUSIJA, UKRAJINA)

UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

PRIJE PRIJAVE

Obavezno proučiti izvorni tekst natječaja i privitke!

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa odsječkim ECTS koordinatorom/ima  ili voditeljem doktorskog studija  na odsjecima usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati na mobilnosti.

Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom sveučilištu, te voditi računa o ukupnom trajanju mobilnosti i ograničenjima!

U okviru ovog natječaja mogu se prijaviti studenti FFZG koji su na PREDDIPLOMSKOJ (BA) DIPLOMSKOJ (MA) i DOKTORSKOJ (PhD) razini studija – obratiti pažnju koja je razina studija moguća za pojedino sveučilište!

 

POSTUPAK PRIJAVE

1) Ispuniti online prijavu za Erasmus+ – Partnerske zemlje – poveznica i upute za online prijavu dostupni su u privitku natječaja 

 2) Ispunjenu online prijavu isprintati i potpisati te poslati u elektroničkom obliku središnjem uredu za međunarodnu suradnju na erasmus.noneu@unizg.hr .

 3) Uz Prijavu se obavezno i učitavaju (uploadaju) dokumenti navedeni u tekstu natječaja.

 4) Pismo odobrenja (Approval form for final thesis) – samo za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu pisanja diplomskog/doktorskoga rada. Za potpis i pečat odgovorne osobe na FFZG (nakon što su sve prethodne rubrike ispunjene, potpisane i ovjerene) javiti se emailom na erasmus-studenti@ffzg.hr  

5) Potvrda o poznavanju jezika – za studente koji će potvrdu tražiti na FFZG (Odsjek ili Centar za strane jezike FFZG).

Rok za prijavu: 4. travnja 2021. (24:00) – datum i vrijeme primitka prijave.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  * Mogućnost fizičke mobilnosti predviđena je Natječajem isključivo za Izrael, Filozofski fakultet (studenti judaistike) – pod uvjetom da Izrael za početak ak. g. 2021./22. otvori svoj zračni prostor i omogući ulazak stranim državljanima (trenutno nije moguće)