Natječaj za Erasmus+ KA107 stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj, ak. god. 2020./21. i 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 21.06.2021.-30.04.2022.

Tekst Natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaja-za-erasmus-ka107-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god/

Krajnji rok za prijavu: 01.02.2022.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti FFZG:

  1. ODSJEKA ZA LINGVISTIKU
  2. ODSJEKA ZA INFORMACIJSKE  I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

 POSEBNE UPUTE ZA PRIJAVU ZA STUDENTE FFZG:

  1. Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom-studenti Filozofskog fakulteta moraju pribaviti emailom suglasnost odsječkog ECTS koordinatora (studenti dvopredmetnoga programa od oba odsječka ECTS koordinatora) i priložiti ju uz ostalu prijavnu dokumentaciju. POTPIS fakultetskog ECTS koordinatora doc.dr.sc. Željke Miklošević i PEČAT pribavit će Služba za međunarodnu suradnju.
  2. Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATI!Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba treba provjeriti status studenta.
  3. Popis prihvatljivih aktivnosti za studente nalazi se u Tablici 1. na 2. str. Natječaja – prihvatljive aktivnosti označene su zelenom bojom
  4. Popis ECTS koordinatora
  5. Potvrda o poznavanju stranog jezika (Odsjek ili Centar za strane jezike FF)
  6. Kompletnu prijavnu dokumentaciju poslati emailom u jednom PDF dokumentu Ivani Bedeković na: erasmus-studenti@ffzg.hr (Služba za međunarodnu suradnju FF)

VAŽNE NAPOMENE:

  • Stručna praksa se može odraditi isključivo u Švicarskoj
  • Stručna praksa je samo za područje digitalnih vještina („traineeship in digital skills“)