Sveučilište u Haifi organizira Četvrtu međunarodnu konferenciju (online) za studente diplomskih studija.

Tema ovogodišnje  konferencije je Connections and Networks in the Social Sciences.

Prema dodatnim informacijama koje se mogu pronaći na poveznici pozivu se, između ostalih,  mogu odazvati studenti diplomskih studija psihologije, sociologije, antropologije i informacijskih i komunikacisjkih znanosti FFZG.  

Rok za predaju radova je 01. ožujka 2022. a najkvalitetniji radovi bit će nagrađeni.