Otvoren je natječaj za 5 stipendija za ljetnu školu slovačkoga jezika u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jana Amosa Komenskoga u Bratislavi, od 1. do 13. kolovoza 2022.

Detaljne informacije o stipendijama dostupne su na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jana Amosa Komenskoga u Bratislavi.

Agencija za mobilnost i programe EU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti slovačkoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dobitnicama stipendije donijet će Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike.

Prilikom evaluacije prijava i odabira kandidata koji će biti predloženi za stipendiju, prednost će se dati kandidatima koji studiraju slovački jezik i književnost.

Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 29. travnja 2022.