NATJEČAJI ZA STUDENTSKE BILATERALNE STIPENDIJE 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2023./2024. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaji su otvoreni za sve studente Sveučilišta u Zagrebu (osim ako je tekstom natječaja drugačije definirano).

Posebnu je pažnju potrebno obratiti  prilikom odabira i prijave semestra (primjer Čile/Australija gdje su zimski i ljetni semstar obrnuti od nas ili Japana gdje ak. god. traje unutar kalendarske i sl.).

Nakon objave rezultata natječaja, studenti odabrani za razmjenu trebaju se javiti Ivani Bedeković u Službu za međunarodnu suradnju FFZG radi uputa za sastavljanje Ugovora o učenju. (email: ibedekov@m.ffzg.hr

AUSTRALIJA

 • Macquarie University
 • Murdoch University

BRAZIL

 • Universidade Federal do Paraná

ČILE

 • Pontificia Universidad Católica de Chile_prvi semestar
 • Pontificia Universidad Católica de Chile_drugi semestar
 • Universidad de Chile_prvi semestar
 • Universidad de Chile_drugi semestar

JAPAN

 • Chuo University_zimski semestar
 • Chuo University_ljetni semestar
 • Kanagawa University
 • Sophia Universtiy_zimski semestar
 • Sophia University_ljetni semestar

JUŽNA KOREJA

 • Chonnam National University
 • Hanyang University

KINA

 • City University of Hong Kong

MEKSIKO

 • Universidad de Guadalajara

SAD

 • University of New Mexico_zimski semestar
 • University of New Mexico_ljetni semestar

SINGAPUR

 • Nacionalno sveučilišta u Singapuru (NUS)_zimski semestar
 • Nacionalno sveučilišta u Singapuru (NUS)_ljetni semestar

TAJVAN

 • National Cheng Kung University_zimski semestar
 • National Cheng Kung University_ljetni semestar
 • National Sun Yat-sen University (NSYSU)_zimski semestar
 • National Sun Yat-sen University (NSYSU)_ljetni semestar

 

 • Osoba za kontakt na Sveučilištu u Zagrebu: : Hrvoje Nikolić, e-mail: bilateral_exchange@unizg.hr , tel. 01/ 4698 165.
 • Osoba za kontakt na FFZG: Ivana Bedeković, Služba za međunarodnu suradnju, email: ibedekov@m.ffzg.hr