RASPORED SJEDNICA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

7. listopada 2021.

20. listopad 2021.

4. studeni 2021.

17. studeni 2021.

15. prosinac 2021.

19. siječanj 2022.

16. veljača 2022.

16. ožujak 2022.

21. ožujak 2022.

13. travanj 2022.

18. svibanj 2022.

15. lipanj 2022.

13. srpanj 2022.

14. rujan 2022.

Materijali za sjednice Vijeća dostavljaju se najkasnije deset radnih dana prije održavanja sjednice u Urudžbeni ured i na adresu e-pošte vijece@ffzg.hr