RASPORED SJEDNICA ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

12. listopada 2022.

18. listopada 2022.

16. studenog 2022.

24. studenog 2022.

14. prosinca 2022.

18. siječnja 2023.

15. veljače 2023.

24. veljače 2023.

15. ožujka 2023.

19. travnja 2023.

17. svibnja 2023.

14. lipnja 2023.

12. srpnja 2023.

13. rujna 2023.

Materijali za sjednice Vijeća dostavljaju se najkasnije deset radnih dana prije održavanja sjednice u Urudžbeni ured i na adresu e-pošte vijece@ffzg.hr