Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2023./2024.

 • Dekan: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić
 • Prodekan za organizaciju i razvoj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
 • Prodekanica za nastavu i studente: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
 • Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača
 • Prodekan za poslovanje: prof. dr. sc. Miljenko Jurković
 • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Miljenko Jurković
 • Odsjek za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Vanja Polić, član (izv. prof. dr. sc. Nataša Pavlović, zamjena)
prof. dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, član (izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Snježana Veselica Majhut, član (izv. prof. dr. sc. Tihana Klepač zamjena)

 • Odsjek za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član (doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, zamjena)
doc. dr. sc. Iva Kaić, član (doc. dr. sc. Danijela Roksandić, zamjena)

 • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, član (prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek, zamjena)
prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, član (izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić, član (prof. dr. sc. Marijana Belaj zamjena)

 • Odsjek za filozofiju

doc. dr. sc. Goran Sunajko, član (izv. prof. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, zamjena)
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član (prof. dr. sc. Igor Mikecin, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić, član (izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić, zamjena)

 • Odsjek za fonetiku

Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Kišiček, član (doc. dr. sc. Ines Carović, zamjena)
doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić, član (doc. dr. sc. Iva Bašić, zamjena)

 • Odsjek za germanistiku

izv. prof. dr. sc. Slađan Turković, član (izv. prof. dr. sc. Kristian Novak, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Maja Anđel, član (prof. dr. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)

 • Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl, član (doc. dr. sc. Azra Abadžić Navaey, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar, član (doc. dr. sc. Kristina Katalinić, zamjena)

 • Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš, član (doc. dr. sc. Demir Ljatif, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Ivana Buljan, član (doc. dr. sc. Iva Lakić Parać, zamjena)

 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

izv. prof. dr. sc. Vedran Juričić, član (izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi, zamjena)
prof. dr. sc. Radovan Vrana, član (doc. dr. sc. Željka Miklošević, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanjko, član (prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, zamjena)
doc. dr. sc. Ivan Dunđer, član (prof. dr. sc. Sanja Seljan, zamjena)

 • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

izv. prof. dr. sc. Branka Barčot, član (izv. prof. dr. sc. Ivana Peruško, zamjena)
doc. dr. sc. Dariya Pavlešen, član (izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, zamjena)

 • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

doc. dr. sc. Marijana Bijelić, član (doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac, zamjena)
doc. dr. sc. Virna Karlić, član (doc. dr. sc. Ivica Baković, zamjena)

 • Odsjek za klasičnu filologiju

doc. dr. sc. Nina Čengić, član (prof. dr. sc. Vladimir Rezar, zamjena)
doc. dr. sc. Petra Matović, član (izv. prof. dr. sc. Irena Bratičević,, zamjena)

 • Odsjek za komparativnu književnost 

izv. prof. dr. sc. Luka Bekavac, član (doc. dr. sc. Branislav Oblučar, zamjena)
doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić, član (doc. dr. sc. Lovro Škopljanac, zamjena)
doc. dr. sc. Maša Grdešić, član (doc. dr. sc. Ana Tomljenović, zamjena)

 • Odsjek za kroatistiku

izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan, član (izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović, zamjena)
doc. dr. sc. Ivana Drenjančević, član (izv. prof. dr. sc. Suzana Coha, zamjena)
doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić, član (izv. prof. dr. sc. Davor Nikolić, zamjena)
prof. dr. sc. Ivan Marković, član (izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković, zamjena)
prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, član (prof. dr. sc. Anđela Frančić, zamjena)

 • Odsjek za lingvistiku

doc. dr. sc. Daniela Katunar, član (doc. dr. sc. Martina Sekulić Sović, zamjena)
prof. dr. sc. Marko Tadić, član (prof. dr. sc. Mate Kapović, zamjena)

 • Odsjek za pedagogiju

izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević,, član (doc. dr. sc. Ana Blažević Simić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Ivan Markić, član (doc. dr. sc. Ana Širanović, zamjena)

 • Odsjek za povijest

prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, član (prof. dr. sc. Ivica Šute, zamjena)
prof. dr. sc. Borislav Grgin, član (prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Martin Previšić, član (izv. prof. dr. sc. Nikola Anušić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, član (doc. dr. sc. Jasmina Osterman, zamjena)

 • Odsjek za povijest umjetnosti

prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član (izv. prof. dr. sc. Danko Šourek zamjena)
izv. prof. dr. sc. Jasmina Nestić, član (prof. dr. sc. Marko Špikić, zamjena)
prof. dr. sc. Dubravka Botica, član (izv. prof. dr. sc. Ana Munk, zamjena)
doc. dr. sc. Ivana Tomas, član (prof. dr. sc. Zlatko Jurić, zamjena)

 • Odsjek za psihologiju

izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, član (izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić, zamjena)
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo-Biruški, član (izv. prof. dr. sc. Aleksandra Huić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić, član (doc. dr. sc. Blaž Rebrenjak, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Ana Butković, član (prof. dr. sc. Darja Maslić-Seršić, zamjena)

 • Odsjek za romanistiku

izv. prof. dr. sc. Ivana Olujić, član (izv. prof. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, zamjena)
doc. dr. sc. Gordana Matić, član (doc. dr. sc. Maša Musulin, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Maja Zorica Vukušić, član (doc. dr. sc. Majda Bojić, zamjena)

 • Odsjek za sociologiju

izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet, član (izv. prof. dr. sc. Jana Vukić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak, član (doc. dr. sc. Helena Popović, zamjena)
prof. dr. sc. Dragan Bagić, član (prof. dr. sc. Branka Galić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić, član (izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić, zamjena),

 • Odsjek za talijanistiku

doc. dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, član (izv. prof. dr. sc. Katja Radoš-Perković, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Nada Filipin, član (prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, zamjena)

 • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

prof. dr. sc. Martina Grčević, član (prof. dr. sc. Petar Vuković, zamjena)
doc. dr. sc. Filip Kozina, član (doc. dr. sc. Matija Ivačić, zamjena)

 • Asistenti i viši asistenti

dr. sc. Zvonimir Glavaš, viši asistent, član (Aida Alagić Bandov, asistentica, zamjena)
Luka Jurković, asistent, član (Palmira Krleža, asistentica, zamjena)
Ante Petrović, asistent, član (Jasmina Mehulić, asistentica, zamjena)
dr. sc. Nikola Tomašegović, asistent, član (Petra Požgaj, asistentica, zamjena)
dr. sc. Jurica Polančec, viši asistent, član (dr. sc. Jasmina Tomas, asistentica, zamjena)

 • Lektori i viši lektori

dr. sc. Ivana Bašić, viša lektorica, član (Marina Zubak Pivarski, viša lektorica, zamjena)
Vedrana Berlengi Kapušin, višalektorica, član (dr. sc. Tea Raše, viša lektorica, zamjena)
dr. sc. Inja Skender Libhard, viša lektorica, član (dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, viša lektorica, zamjena)
dr. sc. Anita Hrnjak, viša lektorica, član (dr. sc. Ana Dugandžić, viša lektorica, zamjena)

 • Predavači i viši predavači

Petra Barbarić, predavačica, član (Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjena)

 • Centar za obrazovanje nastavnika

doc. dr. sc. Diana Tomić, član (doc. dr. sc. Sanja Jurić, zamjena)

 • Knjižnica

Višnja Novosel, član (Željka Salopek, zamjena)

 • Nenastavno osoblje

Elvina Šehić, član (Mateja Uglik, zamjena)
Ana Mandić, član (Anamarija Stipeč, zamjena)
Boris Beker, član (mr. sc. Robert Faber, zamjena)

 • Studenti

Dorotea Brajković, član (Vilma Baltić Hrsan, zamjena)
Nika Keserović, član (Brina Verdnik, zamjena)
Grgur Višić, član (Carla Rossa, zamjena)
Katja Popović, član (Mia Markoč, zamjena)
Hana-Doria Zajec, član (Samantha Valent, zamjena)
Marko Marinić, član (Ignac Ratković, zamjena)
Josip Majsec, član (Dario Pavičić, zamjena)
Andrej Mitić, član (Lovro Turalija, zamjena)
Ines Rukelj, član (Antun Kiseljak, zamjena)
Iva Kapović, član (Mirta Stamenić, zamjena)