Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2020./2021.

 • Obnašatelj dužnosti dekana: prof. dr. sc. Miljenko Jurković
 • Obnašatelj dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
 • Obnašateljica dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
 • Obnašateljica dužnosti prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača
 • Obnašatelj dužnosti prodekana za poslovanje: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić
 • Obnašateljica dužnosti prodekanice za nastavu i studente: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
 • Odsjek za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Renata Geld, član (izv. prof. dr. sc. Sven Cvek, zamjena)
doc. dr. sc. Anđel Starčević, član (doc. dr. sc. Martina Domines Veliki, zamjena)
doc. dr. sc. Janica Tomić, član (izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, zamjena)

 • Odsjek za arheologiju

doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član (doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, zamjena)
doc. dr. sc. Ina Miloglav, član (doc. dr. sc. Iva Kaić, zamjena)

 • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

doc. dr. sc. Tibor Komar, član (doc. dr. sc. Duško Petrović, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, član (prof. dr. sc. Marijana Belaj, zamjena)
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, član (doc. dr. sc. Tihana Rubić, zamjena)

 • Odsjek za filozofiju

doc. dr. sc. Goran Sunajko, član (doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, zamjena)
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član (prof. dr. sc. Igor Mikecin, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Davor Lauc, član (izv. prof. dr. sc. Marko Tokić, zamjena)

 • Odsjek za fonetiku

doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, član (doc. dr. sc. Diana Tomić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Marko Liker, član (doc. dr. sc. Arnalda Dobrić, zamjena)

 • Odsjek za germanistiku

doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec, član (prof. dr. sc. Velimir Piškorec, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Slađan Turković, član (prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)

 • Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

doc. dr. sc. Kristina Katalinić, član (izv. prof. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, zamjena)
doc. dr. sc. Vjeran Kursar, član (doc. dr. sc. Barbara Kerovec, zamjena)

 • Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić, član (Višnja Grabovac, lektorica, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš, član (doc. dr. sc. Ivana Buljan, zamjena)

 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

doc. dr. sc. Vedran Juričić, član (izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, član (prof. dr. sc. Radovan Vrana, zamjena)
doc. dr. sc. Darko Babić, član (doc. dr. sc. Kristina Kocijan, zamjena)

 • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, član (izv. prof. dr. sc. Tetyana Fuderer, zamjena)
prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, član (prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, zamjena)
prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko, član (prof. dr. sc. Josip Užarević, zamjena)

 • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

doc. dr. sc. Ivica Baković, član (doc. dr. sc. Virna Karlić, zamjena)
doc. dr. sc. Marijana Bijelić, član (doc. dr. sc. Ana Vasung, zamjena)

 • Odsjek za klasičnu filologiju

prof. dr. sc. Neven Jovanović, član (doc. dr. sc. Petra Matović, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar, član (izv. prof. dr. sc. Irena Bratičević, zamjena)

 • Odsjek za komparativnu književnost 

doc. dr. sc. Maša Grdešić, član (izv. prof. dr. sc. David Šporer, zamjena)
doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić, član (prof. dr. sc. Dean Duda, zamjena)
doc. dr. sc. Branislav Oblučar, član (doc. dr. sc. Luka Bekavac, zamjena)

 • Odsjek za kroatistiku

izv. prof. dr. sc. Ivan Marković, član (izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Suzana Coha, član (doc. dr. sc. Ivana Brković, zamjena)
doc. dr. sc. Davor Nikolić, član (prof. dr. sc. Anđela Frančić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, član (doc. dr. sc. Tatjana Pišković, zamjena)

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, član (prof. dr. sc. Mateo Žagar, zamjena)

 • Odsjek za lingvistiku

doc. dr. sc. Krešimir Šojat, član (doc. dr. sc. Božo Bekavac, zamjena)
prof. dr. sc. Marko Tadić, član (prof. dr. sc. Mate Kapović, zamjena)

 • Odsjek za pedagogiju

doc. dr. sc. Zvonimir Komar, član (doc. dr. sc. Barbara Kušević, zamjena)
doc. dr. sc. Marija Bartulović, član (doc. dr. sc. Ana Blažević Simić, zamjena)
doc. dr. sc. Ivan Markić, član (prof. dr. sc. Edita Slunjski, zamjena)

 • Odsjek za povijest

doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, član (prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, zamjena)
prof. dr. sc. Borislav Grgin, član (prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, zamjena)
doc. dr. sc. Martin Previšić, član (doc. dr. sc. Nikola Anušić, zamjena)
doc. dr. sc. Jasmina Osterman, član (izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš, zamjena)

 • Odsjek za povijest umjetnosti

prof. dr. sc. Frano Dulibić, član (prof. dr. sc. Dragan Damjanović, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Predrag Marković, član (doc. dr. sc. Tanja Trška, zamjena)
doc. dr. sc. Danko Šourek, član (izv. prof. dr. sc. Dubravka Botica, zamjena)

 • Odsjek za psihologiju

prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, član (prof. dr. sc. Damir Ljubotina, zamjena)
prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, član (prof. dr. sc. Gordana Keresteš, zamjena)
prof. dr. sc. Željka Kamenov, član (prof. dr. sc. Dragutin Ivanec, zamjena)
doc. dr. sc. Mirjana Tonković, član (izv. prof. dr. sc. Ana Butković, zamjena)

 • Odsjek za romanistiku

doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić, član (doc. dr. sc. Maja Zovko, zamjena)
doc. dr. sc. Ivana Olujić, član (doc. dr. sc. Majda Bojić, zamjena)
doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, član (doc. dr. sc. Petar Radosavljević, zamjena)

 • Odsjek za sociologiju

doc. dr. sc. Jana Vukić, član (izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić, zamjena)
doc. dr. sc. Ksenija Klasnić, član (izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, zamjena)
doc. dr. sc. Kruno Kardov, član (doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak, zamjena)

 • Odsjek za talijanistiku

doc. dr. sc. Katja Radoš Perković, član (doc. dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, zamjena)
prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, član (doc. dr. sc. Nada Filipin, zamjena)

 • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, član (izv. prof. dr. sc. Martina Grčević, zamjena)
doc. dr. sc. Suzana Kos, član (izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević, zamjena)

 • Samostalne katedre

 • Nastavna zvanja

dr. sc. Ivana Bašić, viša lektorica, član (dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica, zamjena)
Petra Barbarić, predavačica, član (Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjena)

 • Suradnička zvanja

dr. sc. Zvonimir Glavaš, asistent, član (dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, asistent, zamjena)
dr. sc. Mislav Žitko, poslijedoktorand, član (Lidija Milković, asistent)
Ante Petrović, asistent, član (Denis Kos, asistent)
Nikola Tomašegović, asistent, član (Jana Škrgulja, asistentica, zamjena)
Marina Martinčević, asistentica, član (Luka Perušić, asistent)

 • Centri i zavodi

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica, član (mr. sc. Arijela Fabrio, viša predavačica, zamjena)

 • Bibliotekari

Višnja Novosel, član (Sanja Bezlaj Ilijić, zamjena)

 • Studenti

Dorotea Brajković, član (Dino Alić, zamjena)
Filip Kučeković, član (Zrinka Burazer, zamjena)
Rea Kurtović, član (Luka Mayer, zamjena)
Lucija Nera Đurić, član (Gregor Marušič, zamjena)
Maja Osmančević, član (Josip Majsec, zamjena)
Robert Zuljani, član (Dario Pavičić, zamjena)
Ivana Ramljak, član (Ante Andabak, zamjena)
Hana Samaržija, član (Hana Josić, zamjena)
Tomislav Karlić, član (Jan Osmanović, zamjena)
Melani Škrobar, član (Norma Trkovnik, zamjena)
Mirela Dakić, član (Petra Pugar, zamjena)
Goran Korov, član (Denis Vlašiček, zamjena)
Karlo Jurak, član (Đurđica Degač, zamjena)
Dea Marić, član (Karlo Držaić, zamjena)