Fakultetsko vijeće stručno je vijeće Fakulteta. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Filozofskoga fakulteta.

Članovi Fakultetskoga vijeća su:

  • dekan,
  • prodekani,
  • pročelnici odsjeka,
  • članovi pojedinoga odsjeka u znanstveno-nastavnome zvanju izabrani po delegatskome principu, i to tako da se na svakih započetih 10 zaposlenika u znanstveno-nastavnome zvanju bira jedan predstavnik odsjeka,
  • na razini Fakulteta: nastavnici izabrani u nastavna zvanja (2) i nastavnici izabrani u suradnička i znanstvena zvanja (5),
  • fakultetski centri i zavodi (1), knjižnični sustav (1) i samostalne katedre (1) biraju svaki po jednoga člana iz reda zaposlenika s magisterijem i/ili doktoratom znanosti (ukupno 3),
  • predstavnici redovitih studenta – 15% od ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća raspoređeni na sljedeći način: studenti preddiplomskoga studija (40%), diplomskoga studija (30%), poslijediplomskoga studija (30%).

Mandat članova Vijeća traje 2 godine, a svaki član Vijeća ima svoga zamjenika.

Materijali za sjednice Vijeća dostavljaju se najkasnije deset dana prije održavanja sjednice u Urudžbeni ured i na e-mail adresu vijece@ffzg.hr.