Sveučilište u Zagrebu objaviilo je  1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

UPUTE ZA PRIJAVU ZA STUDENTE FFZG: https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/erasmus-smp-strucna-praksa/

Prvi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. listopada 2021.- 1. ožujka 2022.