PRODUŽETAK

1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE u ak.god. 2019./20.

početak mobilnosti u razdoblju: 01.08.2019.-31.12.2019.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je produžetak 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2019./20.
U okviru produžetaka, studenti sa stručnom praksom ogu započeti u periodu od 01.08.2019.-31.12.2019. 
Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2020.
Rok za prijave: zaključno do 17.06.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

POSEBNE UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

  • Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom -studentima Filozofskog fakulteta Izjavu OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu potpisuje fakultetski ECTS koordinator/prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izv.prof.dr.sc. Dragan Bagić. PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora/ prodekana za znanost i međunarodnu suradnju  studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).
  • Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATI! Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba treba provjeriti status studenta.
  • POPIS ECTS koordinatora
  • Potvrda o poznavanju stranog jezika
  • Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije (OBAVEZNO), poslati emailom u jednom PDF dokumentu Ivani Bedeković na: erasmus-studenti@ffzg.hr (Služba za međunarodnu suradnju FF)

PONUDE STRUČNE PRAKSE