PONUDE STRUČNE PRAKSE

Erasmus+ stručna praksa – 2. krug Natječaja za ak.god. 2019./20.

Sveučilište u Zagrebu objavilo 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2019./20. namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 15.1.2020. -31.7.2020. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2020.

Rok za prijave je 29.11.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava / odnosno, produžetka u slučaju dostupnosti sredstava).

Studenti Filozofskoga fakulteta su obvezni proučiti POSEBNE UPUTE objavljene na mrežnim stranicama.

Tekst Natječaja i ostala dokumentacija nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-201920/


POSEBNE UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA


  • Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom -studentima Filozofskog fakulteta Izjavu OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu potpisuje fakultetski ECTS koordinator/prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izv.prof.dr.sc. Dragan Bagić. PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora/ prodekana za znanost i međunarodnu suradnju  studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).
  • Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATI! Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba treba provjeriti status studenta.
  • POPIS ECTS koordinatora
  • Potvrda o poznavanju stranog jezika
  • Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije (OBAVEZNO), poslati emailom u jednom PDF dokumentu na: erasmus-studenti@ffzg.hr (Služba za međunarodnu suradnju FF)
  • Reguliranje studentskih prava i obveze tijekom prakse: student koji je na praksi u inozemstvu mora zaista boraviti u inozemstvu i odrađivati praksu, te NE MOŽE PARALELNO ISTOVREMENO POLAGATI ISPITE NA MATIČNOM FAKULTETU.

PRODUŽETAK

1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE u ak.god. 2019./20.

početak mobilnosti u razdoblju: 01.08.2019.-31.12.2019.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je produžetak 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2019./20.
U okviru produžetaka, studenti sa stručnom praksom ogu započeti u periodu od 01.08.2019.-31.12.2019.
Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2020.
Rok za prijave: zaključno do 17.06.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).