PRVI KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu ERASMUS+ STRUČNE PRAKSE u ak. god. 2024./2025.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) koji je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 16.9.2024. do 01.8.2025.             

Studenti su obvezni proučiti tekst Natječaja i sve pripadajuće dodatke i upute objavjene uz Natječaj.   

Za dodatne upite i konzultacije molimo posalti email na: erasmus-studenti@m.ffzg.hr

Nastavno na obavijest i odluku dekanskog kolegija od  2.listopada2023. službena komunikacija između studenata, profesora i fakultetskih službi mora biti isključivo preko fakultetskih adresa e-pošte vas  molimo da koristite isključivo jedan od sljedećih oblika vaših adresa e-pošte: @ffzg.hr; @m.ffzg.hr; @ffzg.unizg.hr; @m.ffzg.unizg.hr