SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku, na određeno vrijeme– 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen na web stranici fakulteta 28. ožujka 2019., Euraxess Jobs portalu 29. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 32/2019 od 29. ožujka 2019. i dnevnom tisku 31. ožujka 2019.