OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

10.03.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. rujna 2022., u Narodnim novinama broj 110/2022 od 23. rujna 2022. te u dnevnom tisku 23. rujna 2022. za zasnivanje radnog odnosa u suradničkom zvanju [...]

Load More Posts