RASPIS NATJEČAJA: VODITELJ OSTALIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SLUŽBI ZA INFORMATIKU

23.02.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu Položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Službi za informatiku – jedan izvršitelj (m/ž), uz probni rok od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • Visoka ili viša stručna sprema, elektrotehničkog ili informatičkog smjera
 • 3 godine iskustva rada na području računala ili računalnih mreža , na poslovima administracije linux/unix i windows poslužiteljskih platformi te IP mrežne opreme
 • Napredno korištenje MS Office
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

 • Pet i više godina rada u visokoškolskoj ustanovi
 • Iskustvo administriranja ISVU sustava, poznavanje LDAP sustava i upravljanje AAI računima
 • Iskustvo od minimalno 1 godine u administraciji i  i nadzoru rada Office 365 sustava (OneDrive, Teams, Sharepoint, Exchange sustav za upravljanje e-poštom,  upravljanje licencama, podrška korisnicima),
 • iskustvo rada s bazama podataka poput MS SQL te izrada izvještaja prema nalogu Uprave,
 • iskustvo administracije sustava za upravljanje knjižničnim poslovanjem Koha,
 • iskustvo i poznavanje sustava za evidenciju nastave u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici https://maia.ffzg.hr/att/branitelji/branitelji.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO VODITELJ/ICA UREDA ZA KADROVSKE POSLOVE

19.02.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 08. siječnja 2024., u Narodnim novinama broj 4/2024 od 10. siječnja 2024. te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 08. siječnja 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv : Voditelj/ica Ureda za kadrovske poslove u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Margaret Ferger Šošić, diplomirani pravnik

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U UREDU ZA KVALITETU

16.02.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 08. siječnja 2024., u Narodnim novinama broj 4/2024 od 10. siječnja 2024. te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 08. siječnja 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik u Uredu za kvalitetu u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Diana Hriberski, magistra antropologije i lingvistike.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO TAJNIK/CA U UREDU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM FILOZOFSKOG FAKULTETA

15.02.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 08. siječnja 2024., u Narodnim novinama broj 4/2024 od 10. siječnja 2024. te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 08. siječnja 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti –stručni suradnik, interni naziv : tajnik/ca u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Marina Šimunec Zović, magistra psihologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO SPREMAČICA U SLUŽBI ZA TEHNIČKE POSLOVE

13.02.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 15. siječnja 2024., u Narodnim novinama broj 7/2024 od 17. siječnja 2024. te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 15. siječnja 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste složenosti – spremačica u Tehničkoj službi u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Irena Mandelc.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: STRUČNI REFERENT, INTERNI NAZIV: STRUČNI REFERENT U UREDU ZA ISVU

13.02.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – stručni referent, interni naziv: stručni referent u uredu za  ISVU – jedan izvršitelj (m/ž), uz probni rok od 2 mjeseca

Uvjeti:

 • Razina 4.2 HKO – kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od 4 ili više – srednja stručna sprema (SSS)
 • 1 godina radnog iskustva iz osnova relacijskih baza podataka
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu na razini B2
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office)

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

 • Iskustvo rada u visokoškolskim ustanovama
 • Odlične analitičke sposobnosti
 • Razvijene komunikacijske vještine
 • Pedantnost i samoorganiziranost u radu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: STRUČNI SURADNIK, INTERNI NAZIV: STRUČNI SURADNIK – ISVU KOORDINATOR

13.02.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik – ISVU koordinator– jedan izvršitelj (m/ž), uz probni rok od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • Razina 7.1 sv. HKO – završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski  sveučilišni studij (magistar/magistra) ili VSS
 • 3 godine iskustva rada u ISVU aplikacijama te obradi i usustavljivanju podataka za unos u relacijske baze podataka
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu na razini B2
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office) i rad u WordPress sustavu

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

 • Iskustvo rada u visokoškolskim ustanovama
 • Odlične analitičke sposobnosti
 • Razvijene komunikacijske vještine
 • Pedantnost i samoorganiziranost u radu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE SLOŽENOSTI – POMOĆNI KNJIŽNIČAR

06.02.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 28. 12. 2023., u Narodnim novinama broj 158/2023 od 29. 12. 2023. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. 12. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenostipomoćni knjižničar u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice (rodiljni/roditeljski dopust) – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Dubravka Galenić, SSS.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO SPREMAČICA U SLUŽBI ZA TEHNIČKE POSLOVE

06.02.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste složenosti– spremačica u službi za Tehničke poslove – u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • PKV

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis o radnom stažu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na ­web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIČKO RADNO MJESTO VIŠEG ASISTENTA NA ODREĐENO VRIJEME U RADNOM VREMENU ODREĐENOM PREMA UGOVORU POTPISANOM ZA PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST POD NAZIVOM „SELEKCIJA ZA POSLOVE BUDUĆNOSTI: VALJANOST I REAKCIJE KANDIDATA NA DIGITALNE SELEKCIJSKE METODE ZA MJERENJE MOTIVA ZA POSTIGNUĆEM I AKTIVNOG OTVORENOG MIŠLJENJA

31.01.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko radno mjesto višeg asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru  potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Selekcija za poslove budućnosti: Valjanost i reakcije kandidata na digitalne selekcijske metode za mjerenje motiva za postignućem i aktivnog otvorenog mišljenja,“ voditelja prof. dr. sc. Zvonimira Galića na razdoblje od 24 mjeseca

Prijava mora sadržavati:

 • Životopis( potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrda HZMO o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • Presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • Popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Preslike odluke/potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • Dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti:

 • Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022).

Prednosti za radno mjesto:

1) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama

2) vještine provođenja složenih statističkih analiza u programima SPSS i Mplus.

3) iskustvo u održavanju visokoškolske nastave.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts