RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA RUKOVODITELJ (ŠEF) U SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKE POSLOVE FILOZOFSKOG FAKULTETA

10.09.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu I. vrste složenosti poslova – interni naziv radnog mjesta rukovoditelj (šef) u Službi za računovodstvo i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjet:

 • Visoka stručna sprema (VSS)
 • Završen diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu, smjer računovodstvo ili računovodstvo i financije
 • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u proračunskom računovodstvu, od toga najmanje 2 (dvije) godine na poslovima vođenja neke ustrojstvene jedinice
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office) i računovodstvenim programima
 • Poznavanje engleskog jezika

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA TAJNIK/CA U UREDU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM FILOZOFSKOG FAKULTETA

08.09.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenu na radnom mjestu – ostala radna mjesta I. vrste – interni naziv radnog mjesta tajnik/ca u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž).

 Uvjet:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednosti:

 • Završen diplomski studij psihologije
 • Iskustvo u radu sa studentima s invaliditetom
 • Iskustvo na koordinacijskim i administracijskim poslovima vezano za studente s invaliditetom
 • Iskustvo u psihološkom i karijernom savjetovanju studenata s invaliditetom

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ISPRAVAK NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA ARHIVISTIKA, NA KATEDRI ZA ARHIVISTIKU I DOKUMENTALISTIKU ODSJEKA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

02.08.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 16. srpnja 2021. god. na web stranice Fakulteta za radno mjesto pod rednim brojem 6) koje se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika, na Katedri za arhivistiku i dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž), dodaje se:

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 6:

Broj i kvaliteta objavljenih znanstvenih i stručnih radova iz područja, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, upisanost na poslijediplomski doktorski studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 6:

Kandidati koji su završili diplomski studij informacijskih znanosti, smjer arhivistika.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

PONIŠTENJE NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA INFORMACIJSKI SUSTAVI I INFORMATOLOGIJA, NA KATEDRI ZA INFORMATIKU ODSJEKA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

02.08.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 od 21. srpnja 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 16. srpnja 2021., dnevnom tisku od 18. srpnja 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 21. srpnja 2021. godine za izbor u:

 • suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri za informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

RASPIS NATJEČAJA: STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UREDU ZA KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

23.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema pravnog smjera,
 • radno iskustvo od najmanje jedne godine,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 25 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO ASISTENT – ZA PROJEKT “ISTRAŽIVANJE OBRADE PRIRODNOG JEZIKA (ZA HRVATSKI JEZIK) I RAZVOJ PROIZVODA PHISHRBAN ZA POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI” ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

22.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – asistent  – za projekt “Istraživanje obrade prirodnog jezika (za hrvatski jezik) i razvoj proizvoda PhisHRban za povećanje kibernetičke sigurnosti“, s punim radnim vremenom do 30.06.2023. godine, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • diploma iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti ili srodnog studija
 • napredno znanje engleskoga u govoru i pismu

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva i/ili sklonosti i motivaciju u razvoju softvera, u području računalne obrade prirodnog jezika (eng. Natural Language Processing – NLP), strojnog učenja (eng. Machine Learning) i podatkovne znanosti (eng. Data Science).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

16.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija, na Katedri za sinologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunkacijske znanosti, grana arhivistika, na Katedri za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

7) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunkacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri za informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

8) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju

9) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije Odsjeka za povijest

10) U suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Dodatni uvjet za radno mjesto pod brojem 4:

 • doktorat iz njemačke književnosti

Prednosti za radno mjesto pod brojem 8:

 • pristupnici koji su objavili znanstvene i stručne radove te sudjelovali s izlaganjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u znanstvenoj grani etnologija, znanstvenom polju etnologija i antropologija
 • kandidati koji su dodatno stekli kompetencije iz područja arhivistike

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 9:

 • završen preddiplomski i diplomski studij povijesti
 • završen studij latinskog jezika i književnosti

Prednosti za radno mjesto pod brojem 9:

 • izvrsnost u studiju
 • pristupnici s iskazanim interesom u grani Pomoćne povijesne znanosti

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 10:

 • završen preddiplomski i diplomski studij povijesti
 • interdisciplinarna kvalifikacija unutar skupine povijesnih znanosti
 • poznavanje klasičnog grčkog i latinskog jezika najmanje na razini nastavnog programa klasičnih gimnazija

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ISPRAVAK NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

12.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 06.srpnja 2021. na web stranici Filozofskog fakulteta:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1) koji se odnosi na izbor znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku, dodaje se „za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora“.
 • za radno mjesto pod rednim brojem 2) koji se odnosi na izbor znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku, dodaje se „za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora“.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

09.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) Znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francusku književnost na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet francuski jezik u Centru za strane jezike- 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

06.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Katedri za povijest Srednje i Jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke“, voditeljice izv. prof. dr. sc. Irene Bratičević, na razdoblje od 48 mjeseci na Odsjeku za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

8) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatse zaklade za znanost Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) za potrebe projekta „Creation  of European Identities – Food Textiles and Metals in the Iron Age Between Alps, Pannonia nad Balkans (IO-2020-02)“ na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

9) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatse zaklade za znanost Istraživački projekt (IP-2020-02) za potrebe projekta „Afektivni kognitivni trening: Neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci“ na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

10) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatse zaklade za znanost Istraživački projekt (IP-2020-02) za potrebe projekta „Računalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta (psy.txt)“ na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (IP-2020-02-2441)“, voditeljice prof. dr. sc. Jasmine Vojvodić, a prema rezultatima natječaja „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

12) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom pri Hrvatskoj zakladi za znanost (projekt razvoja karijera mladoh istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), pod nazivom Umjetnsot i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas  na Odsjeku za povijest umjetnosti, voditelja pfro. Dr. sc. dragana Damjanovića– 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Dodatni uvjeti i prednosti za radno mjesto pod brojem 1:

 • objavljeni radovi iz područja francuske lingvistike i glotodidaktike te iskustvo u sveučilišnoj nastavi iz glotodidaktičkih predmeta
 • prednosti će imati kandidati koji imaju objavljen prethodni izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni savjetnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija)

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 5:

 • fluentno znanje njemačkog jezika
 • objavljen prethodni izbor u odgovarajuće znanstveno znanje (znanstveni suradnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest)
 • minimalno trogodišnje iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi iz regionalne povijesti 19. stoljeća

Prednosti za radno mjesto pod brojem 6:

 • prednost će imati kandidati s poznavanjem dvaju južnoslavenskih jezika (izuzev hrvatskog jezika)

Dodatni uvjeti za radno  mjesto pod brojem 8:

 • neki oblik profesionalne izobrazbe na polju okolišne arheologije ili analitičkih metoda u arheologiji
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na prapovijesnim/metalodobnim lokalitetima
 • objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • organizacija i provedba popularno-znanstvenih radionica te sudjelovanje u programima popularizacije znanosti

Prednosti za radno mjesto pod brojem 9:

 • kandidati upisani na poslijediplomski doktorski studij psihologije s iskazanim interesom za kognitivnu i biološku psihologiju tijekom svog preddiplomskog i diplomskog studija te kandidati s dopusnicom ili pravom na obavljanje psihološke djelatnosti izdanom od Hrvatske psihološke komore

Prednosti za radno mjesto pod brojem 10:

 • prednost će imati kandidati s iskustvom rada ili obrazovanja u interdisciplinarnom području računalnih znanosti i psihologije

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts