OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI REFERENT U UREDU ZA ZNANOST I PROJEKTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

02.04.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 08. 03. 2024., i u Narodnim novinama broj 30/2024 od 13.03. 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši referent u Uredu za znanost i projekte u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Nika Grgurinović, prvostupnica talijanskog jezika i književnosti i indologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO IZVANREDNOG PROFESORA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, NA ODSJEKU ZA FONETIKU ZA ZAPOŠLJAVANJE ZNANSTVENIKA-POVRATNIKA

26.03.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u znanstveno nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Odsjeku za fonetiku za zapošljavanje znanstvenika-povratnika

 • Životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrda HZMO o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • Presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Uvjeti:

 • Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022).

Prednosti:

 • najmanje 4 godine radnoga iskustva u sustavu znanosti izvan Republike Hrvatske ostvarenoga po stjecanju akademske titule doktora znanosti.
 • istraživačko i nastavno iskustvo u području razvoja fonoloških teorija i fonetskih instrumentnih istraživanja na sučelju fonologije i fonetike

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici https://maia.ffzg.hr/att/branitelji/branitelji.pdf.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIČKO RADNO MJESTO VIŠEG ASISTENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE ARHEOLOGIJA, GRANA SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

21.03.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija na određeno vrijeme od 24 mjeseca na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10-9121 „Terra nullius“ na granici i iza granice od 8. do 12. stoljeća, voditelja prof. dr. sc. Krešimira Filipeca

Prijava mora sadržavati:

 • Životopis( potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrda HZMO o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • Presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • Popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Preslike odluke/potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • Dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti:

 • Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022).

Dodatni uvjet za radno mjesto:

 • Doktorat iz područja srednjovjekovne grane arheologije
 • Sudjelovanja na konferencijama s radovima iz srednjovjekovne arheologije
 • Terenski rad, iskustvo u vođenju dokumentacije
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIČKO RADNO MJESTO VIŠEG ASISTENTA NA PROJEKTU HRZZ „SELEKCIJA ZA POSLOVE BUDUĆNOSTI: VALJANOST I REAKCIJE KANDIDATA NA DIGITALNE SELEKCIJSKE METODE ZA MJERENJE MOTIVA ZA POSTIGNUĆEM I AKTIVNOG OTVORENOG MIŠLJENJA“

13.03.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko radno mjesto višeg asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Selekcija za poslove budućnosti: Valjanost i reakcije kandidata na digitalne selekcijske metode za mjerenje motiva za postignućem i aktivnog otvorenog mišljenja“, voditelja prof. dr. sc. Zvonimira Galića na razdoblje od 24 mjeseca

Prijava mora sadržavati:

 • Životopis( potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrda HZMO o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • Presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • Popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Preslike odluke/potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • Dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti:

 • Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022).

Prednosti za radno mjesto:

1) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama

2) vještine provođenja složenih statističkih analiza u programima SPSS i Mplus.

3) iskustvo u održavanju visokoškolske nastave.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici https://maia.ffzg.hr/att/branitelji/branitelji.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠI REFERENT U UREDU ZA ZNANOST I PROJEKTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

08.03.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste – viši referent u Uredu za znanost i projekte Filozofskog fakulteta – jedan izvršitelj (m/ž), uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • Razina 6 HKO – završen prijediplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik (baccalaureus- univ. bacc) iz društvenog ili humanističkog područja
 • Radno iskustvo od najmanje dvije godine na poslovima stručne spreme koja je uvjet za zapošljavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu na razini B2
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

 • iskustvo rada u visokoškolskim ustanovama
 • iskustvo u prikupljanju i strukturiranju velike količine dokumenata
 • razvijene komunikacijske vještine
 • razvijene organizacijske vještine

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici https://maia.ffzg.hr/att/branitelji/branitelji.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO – STRUČNI SURADNIK, INTERNI NAZIV STRUČNI SURADNIK – ISVU KOORDINATOR U UREDU ZA ISVU

07.03.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 13. 02. 2024. i u Narodnim novinama broj 18/2024 od 14. 02. 2024. za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik – ISVU koordinator u Uredu za ISVU – 1 izvršitelj (m/ž), izabran Božidar Škvorc,  magistar bibliotekarstva (mag. bibl).

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO – SPREMAČICA U SLUŽBI ZA TEHNIČKE POSLOVE

06.03.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 06. 02. 2024. i u Narodnim novinama broj 14/2024 od 07. 02. 2024. za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme na radnom mjestu IV. vrste – spremačica u Službi za tehničke poslove – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Renata Borovec, prosvjetna i kulturološka prevoditeljica.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO – ASISTENT ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA, GRANA OPĆA PEDAGOGIJA NA KATEDRI ZA SISTEMATSKU PEDAGOGIJU ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU

04.03.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 28. 11. 2023., u Narodnim novinama broj 142/2023 od 28. 11. 2023. i na Euraxess jobs portalu od 29.11. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu – asistent za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Klara Lovrečki, magistra edukacije francuskog jezika i književnosti i magistra pedagogije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – STRUČNI REFERENT, INTERNI NAZIV: STRUČNI REFERENT U UREDU ZA ISVU

04.03.2024.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 13. 02. 2023. i u Narodnim novinama broj 18/2024 od 14. 02. 2024. za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme na radnom mjestu III. vrste – stručni referent, interni naziv: stručni referent u Uredu za ISVU– 1 izvršitelj (m/ž), izabran  Goran Jaić, stručni specijalist, inženjer informacijskih tehnologija.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA POLJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ODSJEKA ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

26.02.2024.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 1:

 1. završen diplomski studij poljskog jezika i književnosti (lingvistički smjer, 10% najboljih studenata u generaciji)
 2. znanje hrvatskog jezika na razini C2 i poljskog jezika na razini C1
 3. objavljeni radovi i izlaganja na znanstvenim konferencijama

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici https://maia.ffzg.hr/att/branitelji/branitelji.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts