PONIŠTENJE NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KROATISTIKA, NA KATEDRI ZA HRVATSKI STANDARDNI JEZIK NA ODSJEKU ZA KROATISTIKU

02.03.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 OBJAVLJUJE PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., dnevnom tisku 29. veljače 2020. i web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020. Poništava se natječaj [...]

PONIŠTENJE NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA OPĆE JEZIKOSLOVLJE (LINGVISTIKA), NA ODSJEKU ZA LINGVISTIKU, NA ODREĐENO VRIJEME

01.04.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku, [...]