RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

04.06.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u 1) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) 2) [...]

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO IZVANREDNOG PROFESORA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA POLJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, NA ODSJEKU ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

18.05.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost, na Odsjeku [...]

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

28.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 RASPISUJE NATJEČAJ 1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj [...]

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA NA ODREĐENO VRIJEME U RADNOM VREMENU ODREĐENOM PREMA UGOVORU POTPISANOM ZA PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST GLOHUM – GLOBALNI HUMANIZMI: NOVI POGLEDI NA SREDNJI VIJEK

23.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 RASPISUJE NATJEČAJ za izbor usuradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost GLOHUM – Globalni [...]

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE SLOŽENOSTI –VODITELJ ISPOSTAVE (INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA: VODITELJ SJEDNICA VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA) U SLUŽBI ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

21.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 RASPISUJE NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – položaju II. vrste složenosti – voditelj ispostave (interni naziv radnog mjesta: voditelj sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta) u Službi za pravne, [...]

ISPRAVAK NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE POVIJEST, GRANA HRVATSKA I SVJETSKA SREDNJOVJEKOVNA POVIJEST, NA KATEDRI ZA SVJETSKU POVIJEST U SREDNJEM VIJEKU NA ODSJEKU ZA POVIJEST

09.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3 OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA objavljenog 8. travnja 2021. na web stranici Filozofskog fakulteta za radno mjesto pod brojem 6) koje se odnosi na izbor  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta [...]

Load More Posts