SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Ivana Lučića 3, Zagreb

Raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  • na poslovima viši upravni referent u Uredu za pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema,
  • poznavanje rada na računalu (MS Office),
  • poznavanje engleskoga jezika (razina B 1)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom „za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.