SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE natječaj za izbor

doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019. do 31.08. 2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij psihologije
  • upisan poslijediplomski doktorski studij psihologije ili potvrda o položenom razredbenom ispitu za doktorski studij psihologije u generaciji 2019/20
  • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
  • poželjno iskustvo rada na projektu u području međugrupnih odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti životopis, motivacijsko pismo (do 1 stranica teksta), kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.